KONTAKTY

Mateřská škola Mládeže 1788/19 Praha 6  je na základě usnesení ZMČ Praha 6 součástí Základní školy J. A. Komenského, U Dělnického cvičiště1/1100 Praha 6.

 

Adresa MŠ:      

ZŠ a MŠ J. A. Komenského

             odloučené pracoviště MŠ Mládeže 1788/19, 169 00  Praha 6

Zřizovatel školy: Městská část Praha 6, Čs. Armády 23

Ředitelka školy: 

Ing. Ivana Koubková

e-mail: skolka@jakomenskeho.cz

Zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání:

Nela Svobodová
e-mail: skolka@jakomenskeho.cz

739 452 985, 233 356 131

Vedoucí školní jídelny:

Libuše Tylová
e-mail: skolka.jidelna@jakomenskeho.cz

233 356 131

 

Počet tříd: 4 třídy s heterogenním složením dětí (děti různého věku)

Kapacita dětí: 100

Provoz školy: 6.30 – 17.00 hodin

Úplata: 700 Kč/ měsíc

IČO: 481 33 817

Číslo účtu: 4236061/0100