27. 6. 2013 - Stužkování


Fotogalerie

/album/fotogalerie244/img-0308-jpg1/

—————

/album/fotogalerie244/img-0312-jpg1/

—————

/album/fotogalerie244/img-0351-jpg/

——————————


30. 5. 2013 - Zahradní slavnost k 80. výročí založení naší školy

Ve čtvrtek se konala na naší škole tradiční zahradní slavnost. Přestože nám počasí nepřálo, strávili jsme krásný den v naší škole a oslavili tak její osmdesáté jubileum. Dopoledne se po celé škole konaly různé sportovní soutěže, při nichž žáci pilně sbírali body, za které si poté mohli vybrat odměny. Naši školu navštívili i radní Prahy 6 a předali diplomy úspěšným žákům. Došlo i na vystoupení žáků napříč třídami, která se nám moc líbila.
Odpoledne se naše škola otevřela i rodičům a přátelům školy, kteří mohli obdivovat výtvory dětí v rámci výstavy PETART. Po budově se konaly dílny pro větší i menší, hrály se hry a v naší nové tělocvičně byla přichystána diskotéka s profesionálním DJ.
Takový program si samozřejmě zasloužil občerstvení – grilování zajistil pan školník a mnoho dalších dobrot napekli rodiče spolu s žáky, za což jim moc děkujeme. Velký dík patří maminkám, které nám u občerstvení pomohly. Celý den vládla pohoda a velmi příjemná atmosféra, která číší i z fotografií. Bylo krásné, že jsme společně oslavili narozeniny školy. Děkujeme Vám a těšíme se na další zahradní slavnost!


PET ART

/album/pet-art/a01-jpg5/

—————

/album/pet-art/a02-jpg4/

—————

/album/pet-art/a03-jpg4/

——————————


Oblékni si své ramínko

Naši žáci vytvořili v pracovních činnostech krásné šaty z recyklovaných materiálů. Výstava šatů proběhla v rámci zahradní slavnosti a měla velký úspěch. Ekotým naší školy dal hlavy dohromady a vybral nejhezčí šaty. Zároveň však ocenil všechny tvůrce, kteří se nelehké soutěže zúčastnili. Podívejte se na předávaní cen šťastným návrhářům. Velmi děkujeme rodičům, kteří finančně podpořili ceny za recyklované šaty.


Fotogalerie

/album/fotogalerie242/a01-jpg3/

—————

/album/fotogalerie242/a02-jpg3/

—————

/album/fotogalerie242/a03-jpg3/

——————————


30. 5. 2013 - Předávání diplomů p. radním - PhDr. Ondřej Balatka Ph.D.

/album/fotogalerie241/img-4843-jpg/

—————

/album/fotogalerie241/img-4845-jpg/

—————

/album/fotogalerie241/img-4840-jpg/

——————————


23. 5 .2013 - Břevnovské sportovní hry mateřských školek

/album/a23-5-2013-brevnovske-sportovni-hry-materskych-skolek/a23052013708-jpg/

—————

/album/a23-5-2013-brevnovske-sportovni-hry-materskych-skolek/a23052013710-jpg/

—————

/album/a23-5-2013-brevnovske-sportovni-hry-materskych-skolek/a23052013714-jpg/

——————————


16. 5 . 2013 - DEN JAZYKŮ - LANGUAGE DAY na naší škole

Tak a je to za námi. Na naší škole se konal již tradiční jazykový den, kterým nás provázely vtipné moderátorky a k tomu ještě bludný Holanďan! Diváci se mohli zasmát, zazpívat si, nějakému slovíčku přiučit a snad se tak také stalo. Obsahem našeho jazykového dne byly scénky, písničky a básničky v anglickém, francouzském,  německém jazyce a zaslechnout jsme mohli také holandštinu. Na chvíli jsme se přenesli do Afriky. Uvidíme, kam nás to zavane příští rok.

Umět jazyk je přece svoboda, umět jazyk je radost a sebevědomí…
Moc děkuji všem, kteří se na akci podíleli i těm, co se na nás přišli podívat. Budeme se těšit zase za rok!    Kateřina Heráková 

Kdo jste se nemohli zúčastnit přímo, můžete trochu z atmosféry zhlédnout    ZDE


Fotogalerie

/album/fotogalerie237/img-0244-jpg1/

—————

/album/fotogalerie237/img-0247-jpg1/

—————

/album/fotogalerie237/img-0249-jpg1/

——————————


14. 5. 2013  Penthea – Mláďata

V pátek k nám zavítala „mláďata“ a s nimi i jejich zachránci, tedy pracovníci záchranné stanice Penthea, o. s. Všichni žáci školy se tak dozvěděli mnohé zajímavosti o mláďatech, jejich narození, výchově a způsobu života. Kromě povídání, fotografií a krátkých videí jsme pak na vlastní oči viděli mládě kalouse, puštíka, křečka a želvy. 


Fotogalerie

/album/fotogalerie239/p1010001-jpg19/

—————

/album/fotogalerie239/p1010003-jpg23/

—————

/album/fotogalerie239/p1010004-jpg20/

——————————


10. 5. 2013 - Beseda s paní Zuzanou Marešovou, jednou z Wintonových dětí

V pátek nás navštívil vzácný host, paní Zuzana Marešová –Wintonovo dítě. Během dvou hodin nám poutavě vyprávěla o své rodině, svojí cestě Wintonovým vlakem za nadějí a novým životem, dětstvím v Anglii v pěstounské rodině a dalších životních peripetiích, které jí osud připravil. Dozvěděli jsme se mnohé nejen o válečných letech, ale i o období normalizace a totality. Paní Zuzana Marešová si nás získala svojí bezprostředností, upřímností, nadhledem a pozitivním přístupem k životu. Oslovila nás myšlenkou, že každý z nás může vykonat dobrý skutek, třeba docela malý, protože i ten se počítá. Tedy že i my můžeme navázat na odkaz sira Nicholase Wintona.

Paní Marešová nám napsala do školní kroniky:

Velmi mě potěšilo, že jsem se mohla sejít s dětmi i členy pedagogického sboru Vaší školy. Zájem dětí o mé vyprávění mě povzbuzuje v této práci pokračovat. Jsem totiž přesvědčena, že děti by měly být informovány o době, ve které jsem žila.
Přeji všem všechno dobré v životě.                                                                           Zuzana Marešová


Fotogalerie

/album/fotogalerie236/beseda-s-pi-maresovou-jpg/

—————

/album/fotogalerie236/img-0244-jpg/

—————

/album/fotogalerie236/img-0245-jpg/

——————————


15.- 19. 4. - Škola v přírodě - 1. a 2. třídy,  Kořenov - hotel Kořínek

video z této akce je ZDE

Fotogalerie

/album/a15-19-4-korenov-hotel-korinek-skola-v-prirode-1-a-2-tridy/dsc03210-jpg/

—————

/album/a15-19-4-korenov-hotel-korinek-skola-v-prirode-1-a-2-tridy/dsc03232-jpg/

—————

/album/a15-19-4-korenov-hotel-korinek-skola-v-prirode-1-a-2-tridy/dsc03239-jpg/

——————————


Jarní "Srdíčkové dny"

Poděkování všem za účast v jarních Srdíčkových dnech 2013.
Prodejem předmětů s logem o.s. Život dětem se podařilo získat finanční částku 2 025 Kč, která byla tomuto sdružení předána.
Za organizaci této charitativní akce děkujeme žákům 4.A a jejich třídní učitelce Mgr. Z. Šťástková.

Jak jsou peníze využívány se můžete podívat zde  https://www.zivotdetem.cz/prehled-obdarovanych/

Poděkování ke stažení ZDE


15. 4. 2013  - Vozíčkáři a sport

Během pondělí měli všichni žáci školy možnost zažít něco neobvyklého, vzbuzujícího zvědavost, rozpaky, obavy i pocit pochopení. Co že se dělo? Během dne postupně všechny třídy, které neodjely na školu přírodě, nejprve vyslechly přednášku členů Sportovního klubu vozíčkářů Praha o tom, jak mohou vozíčkáři sportovat, s jakými překážkami se přitom setkávají, jak důležitou roli hraje asistent, ochota druhých a přístup samotného vozíčkáře. Nahlédly do jednoho běžného dne člověka upoutaného na vozík. Opět se při té příležitosti setkaly s projektem „Čtení pomáhá“. Prohlédly si biski a monoski a zhlédly krátké video o lyžařích – vozíčkářích. Ovšem u povídání nezůstalo. Počasí nám přálo, a tak na nás před školou čekaly dvě překážkové tratě, dva vozíky a dvě helmy. Co následovalo, je Vám jistě jasné. Zkrátka byl to den plný emotivních zážitků.

Další informace o Sportovním klubu vozíčkářů Praha můžete najít ZDE


Fotogalerie

/album/fotogalerie235/a1-jpg13/

—————

/album/fotogalerie235/a2-jpg13/

—————

/album/fotogalerie235/a3-jpg14/

——————————


7. a 8. 3. 2013 - Pes v životě člověka

Na začátku března k nám zavítala se svým australským ovčákem Easy paní inženýrka Alena Balcarová, která se věnuje výcviku psů a canisterapii. Své zkušenosti a poznatky pak zprostředkovává formou interaktivních přednášek i dětem v mateřských a základních školách. A tak se třídy 1. A, B; 2. A, B; 3. A; 6. A a 7. A dozvěděly, jak si vybrat vhodného psa, jak se o něj starat, co vše péče o čtyřnohého miláčka obnáší. V jakých povoláních jsou psi neocenitelnými pomocníky a parťáky, které sporty mají rádi a jsou pro ně ideální. Nezapomnělo se ani na bezpečné chování při kontaktu se psy. V závěru přednášky si mohly děti vyzkoušet, jak Easy, mimochodem moc milá, mlsná  a trpělivá psí slečna, reaguje na jejich povely, a pak ji odměnit nějakou tou psí laskominkou. 


Fotogalerie:

/album/fotogalerie-11/canisterapie-001-jpg/

—————

/album/fotogalerie-11/canisterapie-004-jpg/

—————

/album/fotogalerie-11/canisterapie-006-jpg/

——————————


25. 3. – 27. 3. 2013 – Velikonoční inspirace

Již potřetí se naše školní kuchyňka proměnila ve Velikonoční inspiraci. Letos novým nápadem – přiblížit velikonoční zvyky jednotlivých krajů naší republiky. Spolupracovaly vždy 2 třídy, jedna z prvního a jedna z druhého stupně. Kromě tradičních technik zdobení kraslic jste mohli obdivovat pomlázky, velikonoční beránky a perníčky, jarní zápichy a dekorace v zeleném osení či řeřiše, dekorativní zkroucenou vrbu či březové proutí. Každá skupinka naaranžovala své výtvory krásně a nápaditě. Vlastní výrobky pak byly ještě doplněny o informační texty, ze kterých jste se mohli dozvědět další podrobnosti o velikonočních zvycích v jednotlivých krajích. V předsálí kuchyňky, též tradičně, probíhala rodinná velikonoční soutěž. Každý návštěvník tak mohl hlasovat, který výrobek se mu líbí nejvíce. Sečtením hlasů se na prvních třech místech umístili Josefína Studená (3. A), Karolína Sellnerová (3. A) a Matěj Šíma (2. B) se svými rodiči. Celkem se do soutěže přihlásilo 31 rodinných týmů. Děkujeme


Fotogalerie

/album/fotogalerie234/velikonocni-inspirace-005-jpg/

—————

/album/fotogalerie234/velikonocni-inspirace-006-jpg/

—————

/album/fotogalerie234/velikonocni-inspirace-007-jpg/

——————————


STUDIJNÍ POBYT - ANGLIE 2013

25.03.2013 12:00

SLÁVA NAZDAR VÝLETU, JEN TROŠKU JSME ZMOKLI A UŽ JSME TU!!!!

    Dne 10.3. v 16:30 hod. vyrazila naše posádka od školy šedým autobusem, který řídili výborní dva páni řidiči- pan Karel a pan Karel. Ti nás dovezli do Velké Británie, tam nás doprovázeli a vozili na krásná místa a zase v pořádku dopravili domů. Cesta to byla dlouhá, ale na...

Celý článek

—————


Fotogalerie:

/album/fotogalerie-10/anet-a-ja-jpg/

—————

/album/fotogalerie-10/dscn0318-jpg/

—————

/album/fotogalerie-10/dscn0333-jpg/

——————————


28. 2. 2013 -Poetické setkání

Ve čtvrtek, poslední únorový den, proběhlo v hudebně školní kolo Poetického setkání. Recitaci hodnotila tříčlenná porota. Mimo soutěžní postupové kategorie se v hojném počtu předvedli žáci prvních tříd, což nás mile potěšilo. Příští rok bude asi obzvláště silný. Všichni recitující byli pečlivě připraveni a sklízeli od posluchačů i poroty nadšený potlesk. A tak před námi ožívaly ježibaby, rozkvétaly jarní květiny, promlouvala k nám lištička, zopakovali jsme si abecedu a mnoho mnoho dalšího. Postoupit však nemohou všichni, takže jak školní kolo dopadlo? Ocenění poroty získali z 1. tříd Monika Šapovalilová, Hana Elizabeth Pavlíčková, Filip Čadek a Vojtěch Štrba. V kategorii 2. a 3. tříd se umístily nejlépe Karolína Sellnerová, Adriana Machová a Tereza Hlinková. V kategorii 4. a 5. tříd pak Daniela Kasemová, Klára Kučabová a Alice Svozilová. Druhý stupeň zastupovali Pavel Jindra (6. A) a Simon Zwaan (8. A). Všem zúčastněným moc děkujeme a postupujícím držíme palce v obvodním kole.


Fotogalerie

/album/fotogalerie228/img-0261-jpg/

—————

/album/fotogalerie228/img-0263-jpg/

—————

/album/fotogalerie228/img-0288-jpg/

——————————


12. – 13. 2. 2013 - Dentalalarm

V únoru proběhlo během dvou dnů proškolení zbylých tříd naší školy v dentální hygieně a nácviku správného čištění zubů. Část prvního stupně programem prošla již dříve. Třídy navštívily studentky zubního lékařství na 1. LF UK, které pracují jako školitelky zubní hygieny v projektu DENTAL  ALARM. Cílem programu je prevence zubního kazu u dětí. Program probíhal formou interaktivní přednášky s názorným doprovodem, ve druhé části si děti vyzkoušely správný nácvik čištění zubů pod dohledem školitelek. Na závěr zbyl ještě prostor pro případné dotazy. Program byl zajímavý, vhodně přizpůsobený věku dětí, interaktivní a získal si zájem a pozornost nejen dětí, ale i pedagogů. Téma jsme doplnily i spoluprací s DM drogerií zapojením se do projektu Zdravé zoubky, a tak všichni prvňáčci ještě od DM drogerie obdrželi balíček pro zdravé a správné čištění zubů.


Fotogalerie

/album/fotogalerie229/dentalarm-jpg/

—————

/album/fotogalerie229/dentalarm1-jpg/

—————

/album/fotogalerie229/dentalarm3-jpg/

——————————


6.2. 2013 - Olympiáda v anglickém jazyce

Proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. ročníků. Obsahem soutěže byl poslech, znalosti gramatiky, popis obrázku, konverzace, čtení a porozumění textu. Žáci byli opravdu šikovní a výsledky byly velmi vyrovnané. Nejlepšího výsledku však dosáhl Martin Simbartl z 9.A, který bude za naši školu bojovat v okresním kole. Gratulujeme a držíme palce!!!!!         Kateřina Heráková


Fotogalerie:

/album/fotogalerie-9/olympiada-aj-jpg/

——————————


Výuka fyziky

Proudový motor je typ motoru, který se používá v letectví. Pracuje na principu Newtonova zákona o akci a reakci – spaliny vycházející z motoru působí silou opačným směrem na motor, který tím ženou vpřed. Na hodině fyziky měli žáci 8.A možnost si takový typ motoru vyzkoušet "na vlastní kůži" :-). Vy můžete tento pokus z hodiny fyziky v 8.ročníku shlédnout na tomto odkazu.


17.1.2013 - Princezna Tma

Třídy 6., 7. a 8. A se vydaly do KD Mlejn na zajímavý projekt brněnského Divadla Líšeň – Romský tanec/Princezna Tma. Tento projekt podporuje Open Society Institute a MŠMT. V první části proběhla beseda o romské kultuře a tanci s vedoucí romského tanečního souboru Merci, který nám pak vzápětí přehrál velmi působivý příběh Princezna Tma. Mohli jsme obdivovat nejen taneční, ale i pěvecké a hudební nadání jednotlivých členů souboru. Po představení, při kterém chvílemi sál ani nedutal, následovaly pěvecká a taneční dílna pro žáky i učitele právě pod jejich vedením. Nakonec si skupiny vzájemně předvedly, co se naučily – krátký romský tanec a romskou písničku. Program byl opravdu velmi zajímavý a ještě dlouho v nás dozníval.


Fotogalerie

/album/fotogalerie227/p1010037-jpg4/

—————

/album/fotogalerie227/p1010038-jpg4/

—————

/album/fotogalerie227/p1010040-jpg2/

——————————


21. 12. 2012   Besídka pro I. a II. stupeň

Poslední den před Vánoci navázali žáci 9. A na tradici a připravili zvlášť pro I. a II. stupeň soutěžně-zábavný program v nově zrekonstruované tělocvičně. Soutěžily týmy složené z žáků různých ročníků. Zažily napětí, ale i legraci. Každý tým pak za soutěživého ducha a fair play obdržel díky Sdružení rodičů malou sladkou odměnu. Děkujeme


Fotogalerie

/album/fotogalerie225/vanoce-besidky-2013-007-jpg/

—————

/album/fotogalerie225/vanoce-besidky-2013-008-jpg/

—————

/album/fotogalerie225/vanoce-besidky-2013-009-jpg/

——————————


12.12. 2012 - Vánoční show

Na naší škole proběhla Vánoční show, na kterou si každá třída připravila nějaké vystoupení. Tančilo se, zpívalo, hrály se scénky, pohádky. O zábavu nebyla nouze. Nikdo nezahálel, ani velcí a ani malí. Všem odvážným hercům a herečkám děkujeme a těšíme se na další rok!       Kateřina Heráková


Fotogalerie

/album/fotogalerie223/img-0216-jpg/

—————

/album/fotogalerie223/img-0217-jpg/

—————

/album/fotogalerie223/img-0218-jpg/

——————————


27. 11. 2012 - Vánoční dílny 

Odpoledne od 14.00 – 16.00 proběhly již tradiční vánoční dílny. Ve třídách si učitelé připravili pro žáky školy i všechny příchozí různá tvoření s vánoční tematikou. A tak jste si mohli přijít vyrobit například sypaná přáníčka kořením, ozdoby -  papírové hvězdy,  vánoční obrázky, zažehlovaná přáníčka s reliéfy, obrázky kreslené zmizíkem. A samozřejmě nemohlo chybět občerstvení. A jak byly děti šikovné? Podívejte se na fotogalerii.


Vánoční dílny

/album/vanocni-dilny/vanocni-dilny-jpg/

—————

/album/vanocni-dilny/vanocni-dilny1-jpg/

—————

/album/vanocni-dilny/vanocni-dilny2-jpg/

——————————


13. 11. 2012 - Humanitární sbírka - Diakonie Broumov

V úterý ráno a odpoledne probíhal ve vestibulu naší školy příjem věcí pro humanitární sbírku Diakonie Broumov, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti. Už od rána přicházeli rodiče i děti s taškami a pytli plnými potřebných věcí (převážně šlo o oblečení, ale objevilo se i nádobí, deky, spacáky, hračky aj.)Ti, kteří nemohli přijít ráno, donesli svoji pomoc odpoledne. Přispěli i učitelé. Zaměstnanci Diakonie si pak pro vše přijeli ve čtvrtek. Množství přinesených věcí je mile potěšilo. Vážení rodiče, velice si vážíme Vaší pomoci a děkujeme, že jste se do humanitární sbírky s námi zapojili.


Fotogalerie

/album/fotogalerie219/broumov-001-jpg/

—————

/album/fotogalerie219/diakonie-broumov1-jpg/

—————

/album/fotogalerie219/diakonie-broumov2-jpg/

——————————


9. 11. 2012  - Školka Mládeže ve škole

Předškolní žáci se přišli podívat na své kamarády do školy, jak jim jde učení. Děti se podívaly do obou prvních tříd. V 1.A vytvářely list mozaikovou technikou. V 1.B skládaly slova z písmen, která hledaly na koberci. Ze setkání měly všechny děti velkou radost. Mohly si vyzkoušet, jaké to je, sedět v lavici a učit se. Také si prohlédly školu a školní družinu.


Fotogalerie

/album/fotogalerie218/listopad-akce-005-jpg/

—————

/album/fotogalerie218/listopad-akce-006-jpg/

—————

/album/fotogalerie218/listopad-akce-007-jpg/

——————————


Setkání s olympioniky na ÚMČ Praha 6


Fotogalerie

/album/fotogalerie216/olymp2-001-jpg/

—————

/album/fotogalerie216/dscf1402s-jpg/

—————

/album/fotogalerie216/dscf1403s-jpg/

——————————


Halloween

V týdnu před Halloweenem se celá škola pečlivě chystala. Tvořilo se ve výtvarné výchově, v praktických činnostech, halloweenská témata se objevovala tu v matematice, tu v angličtině (jak by ne), tu v češtině aj. Kreslilo se, vystřihovalo, lepilo, zpívalo, dlabaly se o vyřezávaly dýně.  Vše směřovalo k 31. 10., kdy žáky i učitele a další pracovníky školy uvítalo školní schodiště ozdobené rozsvícenými vyřezanými dýněmi. Mnozí přišli v maskách, nebo alespoň v jednotícím prvku – např. v černém. Den uběhl jako voda a přišel večer. V 17. 30 vyšel od školy halloweenský průvod s lampiony. Rodiče, děti, učitelé se vydali na strašidelnou procházku po blízkém okolí, kde na ně v tmách čekali osmáci v dokonalém vlastním strašidelném líčení. Myslím, že se halloweenský týden i s průvodem moc vydařil.


Fotogalerie

/album/fotogalerie215/halloween-001-jpg/

—————

/album/fotogalerie215/halloween-002-jpg/

—————

/album/fotogalerie215/halloween-003-jpg/

——————————