Akce školy 2015/16


Zahradní slavnost

Jako každý rok se i letos na naší škole konala Zahradní slavnost. Sešli jsme se 2. června ráno a zahájili již tradiční štafetou tříd na 4 × 150 m. V dopoledním programu žáci soutěžili v různých disciplínách, získané body směňovali za sladkosti i drobné dárky. Shlédli jsme taneční i sportovní vystoupení žáků naší školy a dopolední program zakončili turnajem osmáků, deváťáků a učitelského sboru v síťové hře ringo.  Odpoledne jsme pokračovali v zábavě, hitem byl skok vysoký a balónkové dílny – zvířátka z dlouhých míčků i výroba antistresových balónků. Děti i dospělé potěšila kavárna, všem rodičům děkujeme za štědré dary v podobě různých dobrot. Nezklamaly ani tradiční buřty od pana školníka. Připravený program nezkazil ani déšť, kvůli kterému jsme se museli přesunout do školy. Všem děkujeme za účast a těšíme se na příští rok.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Jazyková besídka

Na čtvrtek 26. května 2016 si žáci 2. stupně připravili pro 5. třídy malou jazykovou besídku. Cílem bylo představit páťákům němčinu jako další cizí jazyk, který si mohou od 6. třídy zvolit jako nepovinný předmět. Hráli jsme si s germanismy – slovy, které pochází z němčiny, a přesto se v češtině běžně používají. Znáte je? Víte, že české slovo „ksicht“ pochází z německého das Gesicht? A z čeho pochází výraz šraňky, užívaný pro závory? Die Schrenke. A co pech, famílie, fusekle, flaška? 


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Výstava - 700. výročí narození Karla IV.

Tato fotogalerie je prázdná.


Březen 2016 – Srdíčkové dny

V březnu tradičně probíhají na naší škole Srdíčkové dny, během kterých žáci prodávají náramky a magnety obecně prospěšné společnosti Život dětem. Letos nad touto charitativní akcí převzala patronát 5. A. Díky ochotě dětí, rodičů i učitelů se pak prodejem podařilo vybrat 2 640 Kč, které pomohou dětem v jejich těžké životní situaci. Děkujeme.


21.- 23. 3.  - Velikonoční inspirace

I letos jsme se celá škola chystali na školní velikonoční výstavu. Hlavním motivem byla zvířátka s pojená s Velikonocemi a jarem. Zajíčci, ptáčci, slepičky, kuřátka, ovečky, ale třeba i broučci. Ovšem nebyly by to Velikonoce bez barvení a zdobení vajíček, pletených pomlázek, voňavých perníčků, dekoračních váz a zápichů. Velikonoční atmosféru interiéru cvičné kuchyňky dolaďovaly vyšívané ubrusy, zástěry i čepce, muzejní kousky forem na beránka. Jako vždy pracovalo více tříd dohromady a jako vždy se svými nápady přispěla i družina. Do soutěže se letos zapojilo 31 dětí.  A opět překvapily novými nápady. Mohli jste vidět například  lentilkové vajíčko, patchworkové kraslice, Mimoně, ale i obraz!

A výsledky?

1.      místo Natálie Zouharová (3. B)

2.      místo Anna Severová (5. B)

3.      místo Zuzana Šavlová (5. A)

Všem soutěžícím děkujeme a vítězům gratulujeme!


Fotogalerie:

Tato fotogalerie je prázdná.


Den Svatého Patrika

Na naší škole, ve výuce v hodinách anglického jazyka je důraz kladen jak na rozvoj komunikativních dovedností, čtení s porozuměním, interpretaci textů či psaní, tak na rozšiřování slovní zásoby a zvládnutí gramatických struktur. Za důležité také považujeme rozvíjet a porozumět  kultuře, tradicím a zvyklostem anglofonních zemí. Děti se tak učí i multikulturní výchově - poznávají tradice a zvyklosti anglofonních zemí a učí se vážit si kulturních rozdílů.

Jedním z nadcházejících svátků, který chceme dětem přiblížit je Den svatého Patrika, který se slaví každoročně 17. března na počest svatého Patrika, patrona Irska. Symbolem Irska je trojlístek. Díky tomu je irskou barvou zelená. V tento den  se společně s dětmi oblečeme do "zeleného" a společně si tento svátek a jeho oslavu přiblížíme podobně jak je tomu v Irsku, Kanadě, USA a Austrálii, kde je tento svátek v oblibě.


24. 2. 2016 - Poetické setkání

Letošní ročník Poetického setkání krásně uzrál. Recitovala celá škola a nakonec se do školního kola přihlásilo 57 soutěžících. Během tří vyučovacích hodin nás svým uměleckým přednesem potěšili nejen prvňáčci, ale i deváťáci. Žáci si připravili texty klasiků i méně známých autorů, inspiraci hledali mezi básníky domácími i světovými. Nechyběla pestrost, poutavost a radost z přednesu. Strávili jsme tak společně příjemné dopoledne. A kdo letos postoupil do obvodního kola?

1. kategorie: Kohoutková Kateřina (2. B) a Šíma Filip (3. A)

 2. kategorie: Berková Tereza (4. B) a Sobolová Lucie (5. A)

 3. kategorie: Marcinová Lesana (6. A), Černý Matěj (7. A)

 4. kategorie: Getlíková Eva (9. A), Šenkýřová Adéla (9. A)

Moc gratulujeme a držíme palce!


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Výuka plavání

V rámci tělesné výchovy se ve druhém pololetí třetího ročníku zaměřujeme na výuku plavání, každé pondělí chodíme do bazénu na Strahov. Žáci se věnují nejen nácviku a zdokonalování různých plaveckých stylů, ale také skáčou, loví puky a soutěží.

Podívejte se na fotografie a nasajte dobrou náladu, se kterou vždy žáci z plavání odchází. 


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


7. - 12. února 2016 - Studijní pobyt s lyžováním

16 žáků druhého stupně se zúčastnilo studijního pobytu s lyžováním, který se uskutečnil 7. - 12. února 2016 v Rakouském Schönfeld – Lungau. O zážitky se s námi podělily žákyně  7. ročníku, Daniela Kasemová a Josefina Krupičková, můžete též zavzpomínat u přiložených fotografií. Nezapomeňte se též přijít podívat na „akční“ nástěnku v prvním patře!

Pohled žáku na tuto akci - ke stažení ZDE


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Charitativní akce pro Diakonii Broumov 2015/2016

Také letos jsme se zapojili do charitativní akce pro Diakonii Broumov, a to hned dvěma sbírkami. Jednou podzimní a jednou povánoční – Tříkrálovou. Děkujeme za všechny přinesené věci, které jistě pomohou potřebným v jejich těžké situaci.

Poděkování ZDE


8. 12. 2015 – Vánoční besídka

Letošní vánoční besídka s názvem „Kabaret začíná“ zcela netradičně probíhala ve velkém sále kina Dlabačov pro 370 diváků. A sál plný do posledního místečka! Naopak zcela tradičně na besídce vystoupily všechny třídy školy. A bylo na co se dívat: zpívalo se, tančilo (i s deštníky), hrálo divadlo, přijel cirkus a na závěr nechyběl vánoční příběh v podání deváťáků. Všichni zdárně překonali trému, do svého výstupu šli naplno a diváci to ocenili potleskem, který každého potěšil.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


26. 11. - Vánoční dílny

Tato fotogalerie je prázdná.


9. 11. 2015 – Den prevence

V pondělí na naší škole proběhl první Den prevence. Do projektového dne se zapojily všechny třídy, od prvňáčků po deváťáky. Nejprve si přiblížily web školy, školní poradenské pracoviště, na koho se mohou v případě potřeby žáci obrátit, jaké informace mohou na webu vyhledat aj. Pak každá třída vytvářela myšlenkovou mapu na téma prevence. Je zajímavé všímat si rozdílů podle věku žáků. Kvůli silnému dešti nakonec cvičná evakuace neproběhla, ale jsme připraveni na její vyhlášení někdy jindy. Druhým výstupem tříd byly infopanely či plakáty na vybrané téma vztahující se k prevenci. Mezitím do tříd přicházeli žáci 7. A se svými prezentacemi o alkoholu a nikotinu. V multimediální učebně pak probíhala interaktivní přednáška se záchranářem o první pomoci pro 4. A a celý druhý stupeň.  Třídy chodily postupně, aby se žáci mohli  zapojit a program byl pro ně přínosnější. Všechny práce z projektového dne jsou vystaveny v prostorách školy. Určitě stojí za zhlédnutí. Třeba při Dnu otevřených dveří.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


27. 10. 2015 - Halloween

Halloweenský den je vždy očekávaný a všechny třídy se pilně chystají. Ty druhostupňové připravují aktivity pro své mladší spolužáky, všichni vymýšlejí strašidelnou masku a výzdobu třídy, třídní učitelé program pro svou třídu, netřídní pomáhají, fotí a jsou oporou. Nesmíme zapomenout ani na výzdobu schodiště rozsvícenými vydlabanými dýněmi. Den se podařil, tolik upírů a zombií byste hned tak na jednom místě nepotkali.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


20.10. - Den stromů

Tento den je celý věnován stromům a keřům. Každá třída má v opatrovnictví ten svůj. Roste ve školní zahradě. A jsou to dřeviny rozmanité: ořešák královský, javor stříbrný, katalpa trubačovitá, jilm lysý, cesmína ostrolistá aj. Nesmí chybět ani náš národní strom – lípa srdčitá. Stromy se objevují ve všech předmětech, v různých variacích a ztvárněních.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


10. - 11. 10. 2015 - Břevnovské posvícení

Letos jsme opět navázali na tradici školy, loni jsme tou dobou byli na škole v přírodě, a zúčastnili se Břevnovského posvícení. Ve stánku naší školy jste si mohli koupit plátěné tašky zdobené žáky, magnety, přívěsky, záložky, drobné šperky, ale i slaměné deštníky a košíky s vřesem, listopadkami či hortenzií.  Místo se však stalo i místem setkání, přišli se podívat a popovídat si i někteří bývalí žáci naší školy.


25. 9. 2015 - Jablíčkový den aneb Jablíčka kam se podíváš

Dnes se konal již tradiční "Jablíčkový den". Celá škola se rozvoněla jablky, skořicí a cukrem. Výstava výtvorů z jablek byla moc krásná a po jejím zhlédnutí a vyhodnocení všech prací si žáci svoje práce odnesli do tříd a podělili se spolužáky. Všichni si pochutnávali a obdivovali, co vše se dá z jablíček vytvořit. Podívejte se do fotogalerie této akce, je tentokrát obsáhlejší, ale uznejte, všechny výtvory stojí za to.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


21. 9. 2015 - Evropský týden mobility

V pondělí 4. A a 5. A vyrazily do Dejvic. V rámci Evropského týdne mobility se část Dejvické ulice proměnila v centrum informací a aktivit souvisejících s mobilitou. Hlavní téma: Alternativy k automobilové dopravě, rozdělené do tří podtémat: Škola hrou, Sdílená Praha, Měníme naše město. Mohli jsme si leccos vyzkoušet: běhat proti měřiči rychlosti, vypustit raketu, hasit hasicím přístrojem, vyplňovat různé kvízy, testy, získat dětský řidičák či si projet krátkou trať na invalidním vozíku a mnohé další.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


15. 9. 2015 - "Tekutý dusík"

Hned na začátku týdne se nám ve škole naskytla zajímavá podívaná. Tělocvična se změnila v chemickou laboratoř, kde mohli žáci sledovat pokus s tekutým dusíkem. Při teplotě - 196 °C přeměnil tekutý dusík rajče v kus ledu, gumový balónek měl po zmrazení vlastnosti skla a marshmallow se dal po zmrazení rozbít kladivem na kusy. I někteří z nás pocítili zásah „tajuplné bílé mlhy“. Jejich kůže ovšem zůstala nedotčená.
Chemie nás díky Techmanii Plzeň bavila a důkazem byl i častý potlesk dětí.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


9. 9. 2015 - Vědecký jarmark

V Dejvicích se opět konal Vědecký jarmark a my jsme opět nemohli chybět. Tedy třídy druhého stupně a páťáci. Během dopoledne jsme prošli stánky a stanoviště vysokých škol, různých společností a organizací věnujících se vědě a technice. Zavítali jsme do mobilního planetária, technického vozu ČT, vyzkoušeli různé pokusy, nechali si na ruku namaskovat řezná poranění (mimochodem dost věrohodná), vyzkoušeli své znalosti v testech a kvízech, dokonce jsme si mohli opéct marshmallow… Počasí přálo, zajímavého bylo dost a dost, takže vydařená akce.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


3. 9. 2015 - Slavnostní zahájení školního roku

Letos nám školní rok začal o dva dny později, ale na slavnostní atmosféře to nijak neubralo. Tradičně se všechny třídy v čele s třídní učitelkou či třídním učitelem sešly u školního hřiště.  Uvítací slovo s přáním úspěšného roku pronesl pan ředitel. Hostem byla zástupkyně starosty MČ Praha 6, ing. arch. Eva Smutná. Pak postupně jednotlivé třídy vytvořily špalír až ke dveřím 1. A a naši noví prvňáčci za potlesku celé školy došly až do svých lavic, kde pokračoval jejich první školní den, kterému přihlíželi jejich rodiče a blízcí. I ostatní žáci nakonec došli do svých tříd a konečně se po prázdninách posunuli o rok výš.


Začínáme - první školní den

Tato fotogalerie je prázdná.