Rozumíme penězům

Naše škola je zapojena do projektu Rozumíme penězům

Smyslem projektu je pomoci dětem rozumět situacím, které souvisejí s financemi a s kterými se každodenně setkáváme. Finanční vzdělávání má žákům napomoci k tomu, aby se uměli o finančních záležitostech rozhodovat, měli k tomu dostatek důvěryhodných informací, vyznali se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, aby si byli vědomi důsledků jakéhokoli rozhodnutí a nenechali se manipulovat.


Práce žáků 6. A při projektovém vyučování finanční gramotnosti.

/album/fotografie-ukazuji-praci-zaku-6-a-7-a-pri-projektovem-vyucovani-financni-gramotnosti-/a25042013-001-jpg/

—————

/album/fotografie-ukazuji-praci-zaku-6-a-7-a-pri-projektovem-vyucovani-financni-gramotnosti-/a25042013-002-jpg/

—————

/album/fotografie-ukazuji-praci-zaku-6-a-7-a-pri-projektovem-vyucovani-financni-gramotnosti-/a25042013-003-jpg/

——————————


Práce žáků 7. A při projektovém vyučování finanční gramotnosti.

/album/prace-zaku-7-a-pri-projektovem-vyucovani-financni-gramotnosti-/financni-gramotnost-009-jpg/

—————

/album/prace-zaku-7-a-pri-projektovem-vyucovani-financni-gramotnosti-/financni-gramotnost-010-jpg/

—————

/album/prace-zaku-7-a-pri-projektovem-vyucovani-financni-gramotnosti-/financni-gramotnost-011-jpg/

——————————