Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Zápis do 1. ročníku se uskuteční ve dnech 2. a 3. dubna 2019

S sebou prosím vezměte:

  1. rodný list dítěte
  2. průkaz totožnosti rodiče nebo zákonného zástupce
  3. vyplněnou žádost - ke stažení níže, případně obdržíte u zápisu
  4. rozhodnutí o odkladu z minulého roku ( pokud dítě mělo odklad)
 
Ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat jednu první třídu s počtem 25 dětí.
Kritéria ZDE
 
Žádost o odklad:
  1. k zápisu přineste žádost o odklad 
  2. doporučení příslušného školského poradenského zařízení
  3. doporučení odborného lékaře

Všechny potřebné doklady je třeba přinést již k zápisu,proto doporučujeme rodičům, kteří mají pochybnosti o školní zralosti svých dětí, aby si zajistili objednání do poradny v předstihu. Bez potřebných dokumentů nebude možné uskutečnit odklad školní docházky.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku vydané MŠMT - ke stažení ZDE

 

Formuláře potřebné k zápisu:

DOTAZNÍK PRO RODIČE.doc (41,5 kB)

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY  ( pokud budete žádat)