Kariérní poradenství

-   Volba povolání, výběr střední školy

V rámci předmětu „Svět práce“ se žáci  8. a 9. ročníku seznamují s možnostmi svého profesního uplatnění na základě sebepoznávání. Učí se orientovat v pracovních činnostech různých profesí a poznávají zákonitosti trhu práce. Seznamují se s možnostmi dalšího vzdělávání, nabídkou služeb poradenských center apod.

V 9. ročníku mají žáci ve své kmenové třídě k dispozici složku s letáky jednotlivých škol včetně studijních nebo učňovských oborů. U výchovného poradce školy si mohou zapůjčit brožury s informacemi o středních školách v Praze a okolí.

INFORMACE K VOLBĚ STŘEDNÍ ŠKOLY

www.icm.cz (Informační centrum pro mládež)

www.gwo.cz (Průvodce světem povolání)

www.uiv.cz (Ústav pro informace ve vzdělávání)

www.istp.cz (Integrovaný systém typových pozic)

www.startnatrhuprace.cz

www.stredniskoly.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.nuov.cz (Národní ústav odborného vzdělávání)

 

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2017/2018

https://www.msmt.cz/file/45070/

Kariérní poradenství 2017/2018

datum

aktivita

 

Předmět Svět práce (1h/týdně)

 

12. 9.

Info ZZ na TS

4. 10.

Prezentace SOŠ, Drtinova, P5, Právní a diplomatické služby;

17. 10.

Profitesty

20. 10.

Prezentace Střední škola hotelnictví a gastronomie InternationalOŠ, Praha 5, Drtinova 3/498, kde studuji obor Právní a diplomatické služby

19. 11.

Prezentace Smíchovská střední průmyslová škola

21. 11.

Informace na TS

22. 11.

Prezentace Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s. r. o.

24. 11.

Schola Pragensis – burza středních škol

28. 11.

Úřad práce - Informační a poradenské středisko
pro volbu a změnu povolání

 

X/XI

Prezentace SPŠ stavební Josefa Gočára

X/XI

Střední lesnická škola a SOU, Křivoklát, Písky

6. 2.

Schůzka ZZ k volbě SŠ (přihlášky, zápisové lístky)

do   15. 6.

Odevzdat vyplněný lístek se střední školou