Prevence

V zájmu naší školy je vytvářet bezpečné a přátelské prostředí nejen pro žáky a rodiče, ale i pro pedagogy. Snažíme se proto žáky vzdělávat i v oblasti prevence různých nežádoucích jevů a rizikového chování. Mnohá témata jsou součástí učebních osnov jednotlivých předmětů (vychází ze ŠVP), napříč oběma stupni. Přiměřeně věku si žáci prohlubují znalosti i mimo běžnou výuku na různých besedách a vzdělávacích akcích (filmová představení, přednášky, interaktivní 3hodinové bloky, soutěže apod.) Pedagogové se dále vzdělávají na různých seminářích, kurzech, přednáškách apod. Pro rodiče pak připravujeme během roku různé akce (dílny, výstavy, besídky – spolu s dětmi, přednášky apod.).


Preventivní programy, které proběhly ve šk. roce 2016-2017

 

Žáci

Policie  ČR – všechny třídy

Dopravní výchova - BESIP (1. A, 1. B)

Dopravní hřiště (4. A, 4. B)

Zdravé zoubky (1. A, 1. B)

První pomoc (1. B)

Helpík – první pomoc  + Helpíkův pohár (5. A, 5. B)

Motolské dny bez úrazu (4. A, 4. B, 5. B)

Fresh senior festival + IZS (9. A)

2x 3hodinové bloky primární prevence (6., 7., 8., 9. A, 1. a 2. pololetí)

1x 2hodinové bloky primární prevence (3., 4., 5. třídy)

Bezpečně online (1. – 5. třídy)

Školní kolektiv (7. A)

Než užiješ alkohol, užij mozek (7., 8., 9. A)

Nehodou to začíná (9. A)

Cizinec našinec (8. A, 9. A)

Arnošt Lustig (9. A)

Příběhy našich sousedů (9. A)


Ozvěny Antifetfestu - Přehlídka vítězných filmů žáků ZŠ a SŠ s prev. tematikou (7., 8. A)

Výuka znakového jazyka (4. A, 5. B)
 

Úřad práce (9. A)

Adaptační kurz – 6. A

Charitativní akce – Srdíčkový den (Život dětem), Diakonie Broumov, Adopce na dálku


Rodiče

Vítání prvňáčků

Jablíčkový den

Vánoční výtvarné dílny

Bleší trh s kávou

Vánoční besídka

Den otevřených dveří

Velikonoční inspirace a soutěž

Den Země

Přípravná setkání budoucích prvňáčků

Zahradní slavnost

Stužkování žáků 1. a 9. tříd

 

Pedagogové

Setkání ŠMP Prahy 6

Výjezdní vzdělávání školních metodiků prevence ZŠ a SŠ Prahy 6

(Systemické myšlení – pomáhající rozhovor, zpětná vazba, problém x neproblém)

(Sebepoškozování a sui tendence)

Aktuality v bezpečnosti internetu; Kazuistiky – bezpečný internet

Jak vyučovat o holokaustu, Terezín

Jak vyučovat o holokaustu, Ravensbrück

Rizika a přínosy internetu pro MiND

Šetření a řešení šikany

Rozumíme penězům

Téma smrti – jak s ním pracovat ve škole

Trestní právo u dětí

Náboženské symboly ve vzdělávání + Ozvěny migrační krize

Konference PPRCH 


Preventivní programy, které proběhly ve šk. roce 2015-2016

 

Žáci

Dentalalarm – Zdravé zuby (všechny třídy)

Ovoce do škol – Zdravá strava - ovoce a zelenina  (4., 5., 6. 7. třídy))

Hasiči ( 2. A, 2. B; 6. A)

Policie  ČR – všechny třídy

Dopravní hřiště (4. A, 4. B)

Helpík – první pomoc  + Helpíkův pohár (5. A)

2x 3hodinové bloky primární prevence (6., 7., 8., 9. A, 1. a 2. pololetí)

1x 2hodinovébloky primární prevence (3., 4., 5. třídy)
Ozvěny Antifetfestu - Přehlídka vítězných filmů žáků ZŠ a SŠ s prev. tematikou (6., 7., 8. A)
Světový týden respektu k porodu  (9. A)

Úřad práce (9. A)

Bezpečná železnice  (8. A)

Den prevence – všechny třídy

Dětské krizové centrum – Odvrácená strana dětství (4., 5., 6. 7. třídy)

Nadace Koše proti drogám – Sport proti drogám (I. stupeň)

MV ČR – Svět očima dětí – Hrdinové všedního dne (I. stupeň)

Adaptační kurz – 6. A

ČČK – Cvičná invakuace (všechny třídy)

Charitativní akce – Srdíčkový den (Život dětem), Diakonie Broumov, Adopce na dálku


Rodiče

Vítání prvňáčků
 Jablíčkový den
Břevnovské posvícení
 Vánoční výtvarné dílny
 Vánoční akademie
 Dny otevřených dveří
 Velikonoční inspirace a soutěž

Charitativní sběr pro Diakonii Broumov

Přípravná setkání budoucích prvňáčků
Zahradní slavnost

Stužkování žáků 1. a 9. tříd

Pedagogové

Bezpečně online

Jak vyučovat o holokaustu

Zdravotník zotavovacích akcí

Základy konstruktivní komunikace a zvládání konfliktů

Řešení výchovných problémů ve třídě

Práce s agresivním rodičem a dítětem

Finanční svoboda

Vedení třídnických hodin

 Pravidelná setkání ŠMP Prahy 6

Šikana

Konference Úspěch pro každého žáka

PPRCH – Dobrá praxe v prevenci

Preventivní programy, které proběhly ve šk. roce 2014-2015

Žáci

Projekt Země zdraví - zuby (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B)
Zdravé zoubky – drogerie DM (1. A, 1. B)
Výživa dětí – Ovoce a zelenina  (1. A, 1. B, 2. A)
Hasiči ( 2. A, 2. B)
Policie  ČR – Internet  (3. B)
Dopravní hřiště (4. A)
Policie ČR – šikana  (4. A)
Helpík – první pomoc  + Helpíkův pohár (5. A)
Policie ČR – Internet, mobilní telefony (6. A, 7. A)
nPrevence – legální návykové látky  (7. A)
(Ne)bezpečný mobil  (6., 7., 8., 9. A)
2x 3hodinové bloky primární prevence (6., 7., 8., 9. A, 1. a 2. pololetí)
Úvod do problematiky extremismu  (8., 9. A)
Ozvěny Antifetfestu - Přehlídka vítězných filmů žáků ZŠ a SŠ s prev. tematikou (6., 7., 8. A)
Světový týden respektu k porodu  (9. A)
Bezpečná železnice  (8. A, 9. A)
Charitativní akce – Srdíčkový den, Život dětem

Rodiče

Vítání prvňáčků
 Jablíčkový den
FB a jiné sítě 
 Vánoční výtvarné dílny
 Vánoční akademie
 Dny otevřených dveří
 Velikonoční inspirace a soutěž
Přípravná setkání budoucích prvňáčků
Zahradní slavnost
Stužkování žáků 1. a 9. tříd

Pedagogové

Diagnostika třídy učitelem,
Práce se třídou
Úvod do problematiky extremismu
 Pravidelná setkání ŠMP Prahy 6
Unplugged/nPrevence

 

Preventivní programy, které proběhly ve šk. roce 2013-2014

Žáci

Dopravní hřiště (4. A)
Bezpečně online – Facebook a jiné sítě (5., 6., 7., 8., 9. A)
Děti 50. let (8., 9. A)
Policie ČR – seznámení s Policií ČR (1. A, B)
Ozvěny Antifetfestu - Přehlídka vítězných filmů žáků ZŠ a SŠ s prev. tematikou (6., 7., 8. A)
Antifetfest - 3 filmy natočené žáky (7. A, 8. A)
2x 3hodinové bloky primární prevence (7., 8., 9. A, 1. a 2. pololetí)
Unplugged – preventivní program 12 lekcí (6. A) Charitativní akce pro Diakonii Broumov – celá škola
Světový týden respektu k porodu (9. A)
Police ČR – bezpečné chování (3. A, B)
Policie ČR – mezilidské vztahy, osobní bezpečí (4. A)
Helpík – první pomoc + Helpíkův pohár (5. A)
Jeden svět na školách (celý II. stupeň)
Policie ČR – osobní bezpečí, šikana (5. A)
Hasiči (2. A, B, 6. A)

Integrovaný záchranný systém – celá škola

Rodiče

Vítání prvňáčků
 Jablíčkový den
 Břevnovské posvícení
 Charitativní akce pro Diakonii Broumov
 Vánoční výtvarné dílny
 Vánoční akademie
 Dny otevřených dveří
 Velikonoční inspirace
Zahradní slavnost

Pedagogové

Etická výchova
 Program vzdělávání pedagogů 1. stupně ZŠ v oblasti primární prevence
 Bezpečně online
 Pravidelná setkání ŠMP Prahy 6
 Charitativní akce pro Diakonii Broumov
Finanční gramotnost
Práce se třídním kolektivem


Preventivní programy, které proběhly ve šk. roce 2012-2013

Žáci

Seznámení s Policií ČR (1. A, 1.B)
Zdravé zuby a dentální hygiena (1. A, 1. B, 2. A)
Bezpečně on-line  (5. A)
Trestní zodpovědnost (8. A, 9. A)
Ozvěny Antifetfestu Přehlídka vítězných filmů žáků ZŠ a SŠ s preventivní tematikou (celý II. stupeň)
2x 3hodinové bloky primární prevence (celý II. stupeň, 1. a 2. pololetí)
Charitativní akce pro Diakonii Broumov – celá škola
Romský tanec/Princezna Tma (6., 7., 8. A)
Péče o psa a bezpečné chování při kontaktu se psy (1. A, B; 2. A, B; 3. A, 6. A, 7. A)
Seznámení s Policií ČR (2. A, B)
Dopravní výchova (1. A, B; 2. A, B; 3. A; 5. A)
Osobní bezpečí (2. A, B)
Zdravé zuby a dentální hygiena (zbylé třídy školy)
Antifetfest - 2 filmy natočené žáky (7. A)
Vozíčkáři a sport (3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. A)

Rodiče

Vítání prvňáčků
Jablíčkový den
Břevnovské posvícení
Charitativní akce pro Diakonii Broumov
Vánoční výtvarné dílny
Vánoční akademie
Dny otevřených dveří
Seminář„Praha bezpečně online“.
Finanční gramotnost, program „Rozumíme penězům“
Velikonoční inspirace

Pedagogové

Etická výchova
Jak sestavit IVP
Program vzdělávání pedagogů 1. stupně ZŠ v oblasti primární prevence
Mimořádné události
Bezpečně online
Pravidelná setkání ŠMP Prahy 6
Charitativní akce pro Diakonii Broumov


Preventivní programy ve šk. roce 2011- 2012

Žáci

Policie ČR, tísňová volání, bezpečné chování (2. třídy)
Bezpečně v každém ročním období (3. A)
Mezilidské vztahy, šikanování, zásady osobní bezpečnosti (4. A)
První pomoc + Helpíkův pohár (5. A)
Objevování zlaté Prahy – adaptační program (6. A)
Mimořádné situace – bezpečné chování – hasiči (6. A)
Třídní kolektiv (7. A)
Bezpečný facebook (8. A a 9. A)
Finanční gramotnost - Jak naučit děti hospodařit a mít vyrovnaný rozpočet (9. A)
Jak vidím internet – výtvarná soutěž Linky bezpečí (9. A)
2x 3hodinové bloky primární prevence (celý II. stupeň, 1. a 2. pololetí)
Antifetfest - Přehlídka vítězných filmů žáků ZŠ a SŠ s preventivní tematikou (celý II. stupeň)
Světový týden respektu k porodu (8. A)
Informační a strážní služba NP Šumava (5. A + celý druhý stupeň)

Pedagogové

Seminář poruchy příjmu potravy
Kurz zážitkové pedagogiky - Práce s motivací a sebereflexí v třídním kolektivu
Seminář „Praha bezpečně online“
Etika
Čeština jako jazyk cizí
Finanční gramotnost - Rozumíme penězům
Kurz první pomoci
Pravidelná setkání ŠMP Prahy 6
aj.

Rodiče

Vítání prvňáčků (začátek roku)
Jablíčkový den
Břevnovské posvícení
Vánoční akademie
Advent v Písecké bráně
Vánoční výtvarné dílny
Velikonoční výstava s rodinnou soutěží
Dny otevřených dveří
Jazyková besídka žáků
Zahradní slavnost
Stužkování deváťáků a stužkování budoucích prvňáčků