Akce školní družiny 2016/17


Bricks 4 kidz

Ve čtvrtek 15. června se mohly děti ve družině zúčastnit ukázkové hodiny zájmového kroužku se stavebnicí Bricks 4 kidz. Na lekci přišlo 43 žáků.Činnost se jim líbila a říkali, že by v příštím školním roce rádi kroužek navštěvovali.

Ve čtvrtek 15. června se mohly děti ve družině zúčastnit ukázkové hodiny zájmového kroužku se stavebnicí Bricks 4 kidz. Na lekci přišlo 43 žáků.Činnost se jim líbila a říkali, že by v příštím školním roce rádi kroužek navštěvovali.Ve čtvrtek 15. června se mohly děti ve družině zúčastnit ukázkové hodiny zájmového kroužku
se stavebnicí Bricks 4 kidz. Na lekci přišlo 43 žáků.Činnost se jim líbila a říkali, že by v příštím
školním roce rádi kroužek navštěvovali.

Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Přírodní areál Řepy

V pátek 12. května navštívila naše družinka krásný sportovní areál. Počasí bylo nádherné a děti si užily prolézaček, houpaček a dalších skvělých atraktivních aktivit, kterých je ve velikém areálu dost pro všechny s velkou chutí a radostí.


Fotogalerie:

Tato fotogalerie je prázdná.


Fata Morgana

V pátek 21. dubna jsme navštívili výstavu ve skleníku Fata Morgana v Troji, kde se konala výstava živých exotických motýlů. Výstavu jsme naplánovali na oslavu svátku Dne Země. Děti si prohlédly krásné motýly, květenu ve skleníku a také krásné velké akvárium a ryby v něm. Viděly také, jak se motýli klubou z kukel.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Divadelní představení „ Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce “.

V pátek 7. 4. shlédly děti velikonoční představení Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce. Žáci se v průběhu děje seznámili s velikonočními zvyky a obyčeji, s názvy jednotlivých svátečních dní a dozvěděli se podle jakých činností se dny jmenují. Představení bylo vtipné a žáci byli aktivně zapojováni do představení.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Mýdlárna

Výlet do mýdlárny a sklárny ve čtvrtek 23. března byl poučný a zábavný. Děti se dozvěděly, jak se vyrábí mýdlo a sklo. Pozorovaly skláře při práci a zjistily, co všechno se přidává do mýdel, aby byla krásně voňavá a barevná. Nakoupily si dárečky na památku a z výletu přijely nadšené.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Divadlo Pod čepicí

Divadlo Pod čepicí přijelo v pátek 17. března s představením Po stopách Karla IV. Pro děti byl pořad velice vhodný. Dozvěděly se zábavnou formou o dětství Karla IV., o tom, co v Praze vybudoval, jak významný byl panovník a jak se žilo lidem ve středověku. Žáci se aktivně zapojovali do vystoupení a o to více se jim divadlo líbilo.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Divadlo Krabice

Divadlo Krabice navštívilo po roce opět naší družinku. Herci přijeli s představením Vlk a ovce. Děti se bavily od začátku představení až do konce. Pohádka měla kromě zábavy a legrace také mnoho výchovných momentů. Například o kamarádství a o tom, jak si mají kamarádi pomáhat. Představení mělo v uměleckém sále pěknou atmosféru a dobrou slyšitelnost.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Karneval

V pátek 24. února se ve družince konal karneval. Děti měly z domova připravené krásné masky a všem to velmi slušelo. Karneval měl tři části. První byl průvod masek školou. Potom představování masek v jednotlivých odděleních a nakonec hry, soutěže a tanec. Na karneval se žáci těšili již dlouho předem a myslíme, že většina dětí byla s karnevalem spokojená a domů odcházely s dobrým pocitem.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Vánoční výlet do Přerova nad Labem

V pátek 9. prosince jeli žáci ze školní družinou do skanzenu v Přerově nad Labem. Paní průvodkyně jim povídala o vánočních zvycích a obyčejích. V chaloupkách si prohlédli, jak slavili příchod Vánoc lidé na venkově dříve a jak žili a hospodařili. Děti si vyrobily dva dárečky a mohly si koupit v obchůdku za kapesné dárek na památku. V celém areálu skanzenu byla krásná a bohatá vánoční výzdoba. Zajímavé bylo i vystavené nářadí a jednoduché stroje, které již dnešní děti ani neznají.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Vánoční povídání v Břevnovské knihovně

2., 3. a 5. oddělení školní družiny navštívilo v pátek 2. prosince knihovnu na Bělohorské ulici. Na programu bylo povídání o Vánocích. Paní knihovnice si připravila pro děti zajímavé povídání o vánočních zvycích a obyčejích. Děti se do besedy mohly aktivně zapojovat a přidávat své dojmy a zážitky.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Výstava v Betlémské kapli

V pátek 2. prosince se byli podívat žáci z naší družinky s paní vychovatelkou Pěnkavovou a s paní vychovatelkou Dostálovou na krásnou a již tradiční předvánoční výstavu Betlémů v Betlémské kapli. Děti si prohlédly, vystavené lidové vánoční ozdoby. Mohly si prohlédnout práci řezbářů přímo na místě a podívat se, jak se paličkují vánoční ozdoby.V útulném prostředí podzemí Betlémské kaple se vždy jedná o nezapomenutelný zážitek.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Deskohraní v Tyršově domě

V úterý 25.10. navštívilo 1. oddělení školní družiny výstavu deskových her v Tyršově domě.
Děti si vyzkoušely nové hry a moc se jim tam líbilo.Deskohraní v Tyršově domě
V úterý 25.10. navštívilo 1. oddělení školní družiny výstavu deskových her v Tyršově domě.
Děti si vyzkoušely nové hry a moc se jim tam líbilo.

Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Výlet na Pražský hrad se uskutečnil v pátek 21.10.

Děti si prohlédly sovy a další dravé ptáky v zahradě Pražského hradu. Slečna sokolnice jim
zodpověděla otázky, týkající se života sov a ostatních dravých ptáků. Nejvíce se jim líbil maličký
puštík, kterého si směly pohladit po bříšku.
Prošli jsme se hradní zahradou k Letohrádku královny Anny a kolem zpívající fontány jsme se vrátili zpět k východu ze zahrady.
vrátili zpět k východu ze zahrady.Výlet na Pražský hrad se uskutečnil v pátek 21.10.
Děti si prohlédly sovy a další dravé ptáky v zahradě Pražského hradu. Slečna sokolnice jim
zodpověděla otázky, týkající se života sov a ostatních dravých ptáků. Nejvíce se jim líbil maličký
puštík, kterého si směly pohladit po bříšku.
Prošli jsme se hradní zahradou k Letohrádku královny Anny a kolem zpívající fontány jsme se
vrátili zpět k východu ze zahrady.

Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Akce školní družiny 2015/16


Divadlo Krabice s představením Mrkvomen

V pátek 20. května přijelo za dětmi divadlo Krabice. Herci zahráli pohádku Mrkvomen. Byla to velká legrace a žákům se pohádka líbila. Představení mělo spád. Herci komunikovali živě s dětmi a zapojovali je do příběhu. Hrdinou pohádky byl Mrkvomen, který měl vlastnosti všech velkých hrdinů dnešní doby. Bojoval s čarodějnicí a s pomocí dětí a zajíčka nad zlou čarodějnicí zvítězil.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Karel IV. - výstava 7věží v Akademii věd ČR

Naši žáci ze školní družinky navštívili v pátek 15. dubna výstavu k sedmistému výročí narození Karla IV. Na výstavu jsme byli pozváni maminkou jedné žákyně ze třídy 1. A. Prohlédli jsme si zakládající listinu Karlovy university, různé předměty, určené k denní potřebě např.: sklenice, džbánky a mince. Také jsme si prohlédli několik pečetí. Zapsali jsme se do knihy návštěv a podívali jsme se do studovny s knihovnou. Dětem se výstava velmi líbila.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Kouzelníci

Představení Kouzelníci se konalo v pátek 26.února v tělocvičně naší školy. Děti se snažily přijít na to, jak se kouzlí. Některá kouzla jim kouzelník předvedl pomalu, aby viděly, jak se postupuje při kouzlení. Představení děti zaujalo a líbilo se jim.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Páteční karneval ve družince

Škola zažila v pátek 19. února krásný karneval ve družince. Děti si s rodiči vymysleli a připravili krásné masky. Moc to všem dětem slušelo. Školou prošel průvod masek. Následovalo představování masek, tanec, soutěže a hry. Karneval se dětem líbil a zúčastnily se ho téměř všechny děti ze družiny. Je potěšitelné, že i starší žáci ze 4. a 5. tříd se pěkně bavili a užili si karnevalovou zábavu.

Těšíme se za rok na další karneval. Tradice je tradice.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


12. 2. 2016 - Galerie Krokodýl

V pátek  navštívili žáci naší družinky Galerii Krokodýl. Návštěva byla dopředu objednaná a tak viděli žáci i krmení krokodýlů a dozvěděli se mnohé zajímavosti ze života plazů. Akce proběhla úspěšně. Podnikli jsme ji poprvé jako novinku v činnosti družiny. Dětem se líbila.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


15. 1. 2016 - Ondřej Sekora dětem – výstava v Dejvicích

V pátek 15. ledna jsme se byli podívat na výstavu ukázek tvorby Ondřeje Sekory pro děti. Výstava je nainstalovaná ve Skleněném paláci v přízemí a je přístupná z chodníku. Dětem se výstava líbila a mnohé vystavené knižní tituly znaly.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Vánoční výlet na Karlštejn

10. prosince se jely děti podívat se školní družinou na Karlštejn do muzea Betlémů. S průvodkyní paní Sladkou si povídaly o vánočních zvycích a obyčejích a dozvěděly se mnoho zajímavého o Vánocích. Pochutnaly si na čaji a palačince a vyrobily si vánoční ozdobu. Též si mohly zakoupit na památku drobný upomínkový předmět. Výlet se dětem velmi líbil a o to více se teď těší na vánoční svátky.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Břevnovské posvícení

V pátek 9. října navštívila školní družina Břevnovské posvícení. Starší žáci si užili atrakce. Prvňáčci si všechno prohlédli a nakoupili si u stánků dobroty. V sobotu a v neděli byl otevřený také stánek naší školy. Přišlo se podívat mnoho žáků a rodičů. Děti i rodiče nakoupili krásné výrobky, které žáci ve svých třídách připravili se svými paní učitelkami a ve školní družině paní vychovatelkami. 


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Výlet do lesoparku Hvězda

V září vyjeli naši prvňáčci do Hvězdy na svůj první výlet se školní družinou. Výletu se zúčastnili také žáci ze 3. oddělení. Prošli jsme naučnou stezku a pozorovali jsme přírodu ve Hvězdě. Nakonec si děti pohrály na dětském hřišti.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


17. 9 .2015 - Dopravní hřiště

Žáci že čtvrtého a pátého oddělení školní družiny navštívili dopravní hřiště na Vypichu. Jízda na kolech a koloběžkách podle pravidel silničního provozu a pravidla pro chodce při přecházení vozovky žáky velmi bavila. Měli radost také ze všech dalších aktivit, které lze na dopravním hřišti provozovat.


Akce školní družiny 2014/15


Výlet do středověké vesničky Botanikus

V pátek 15. května podnikla družinka krásný výlet autobusem do vesničky Botanikus. Děti si za pěkného počasí prohlédly zahradu s bylinkami a vyzkoušely si některá starověká řemesla. Upletly si provaz, vyrazily si groše, učily se střílet z luku a rýžovat zlatinky. Také vyráběly svíčky a pletly šperky z drátků. Zjistily, jak se vyrábí mýdlo a dozvěděly se ještě mnoho dalších poznatků o životě ve středověku. Výletem nás provázela průvodkyně paní Sladká a v areálu vesničky dvě další průvodkyně.

Výlet byl poučný a zábavný. Dětem se velmi líbil.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


20. 3. - výlet do Šestajovic

V pátek jela družinka na velikonoční výlet autobusem do Šestajovic. Počasí vyšlo jako na objednávku. Bylo teploučko a svítilo krásně sluníčko. Děti si ozdobily svíčky, vyrazily si razidlem mejdlíčka a vyrobily si čokoládová lízátka. V zookoutku si prohlédly menší hospodářská zvířata a posvačily na zdravém vzduchu. V autobuse si s paní průvodkyní povídaly o velikonočních zvycích a obyčejích. Z výletu měly všechny děti velkou radost a do školy se vrátily nadšené.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Karneval

V pátek 20. února pořádala školní družina karneval. Zúčastnili se žáci a žákyně od 1. tříd do 5. třídy. Děti měly krásné nápadité masky a bylo veselo. Všichni se úplně vžili do svých rolí, co jejich masky představovaly. Karneval začal průvodem po škole a pokračoval soutěžemi a hrami v jednotlivých družinkách. Hrála muzika, tančilo se s balónky a nechybělo ani pohoštění. Rodiče děti na karneval pěkně připravili a patří jim poděkování, že i díky jim se akce zdařila.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


14. 11. 2014 - Návštěva Břevnovského kláštera 

V pátek jsme se byli podívat v Břevnovském klášteře. Děti se dozvěděly kým byl klášter založen a v jaké době to bylo. Průvodce bratr Martin nám přiblížil zajímavým povídáním události, které se vztahují k historii Břevnovského kláštera a ukázal žákům nádhernou výzdobu kláštera sv. Markéty. Poté se mohli ještě podívat do krypty kláštera a podrobně si ji prohlédnout. Tato užásná historická památka, která se nachází na území Břevnova stojí vždy za shlédnutí a v letošním roce, kdy je 800.výročí příchodu Benediktinů do Čech, obzvlášť.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Akce družiny 2013/14


Výlet – Příbram

Poslední krásný výlet v tomto školním roce se konal 30. května do dolů u Příbrami.
Děti se podívaly do štol a vyslechly si, jak se v dolech těžilo. Poslechly si pověst o Permonovi a shlédly představení o permonících. Svezly se vláčkem a nakoupily si suvenýry. Bylo to pěkné a poučné zároveň. Až se budou jednou učit o dolech, tak si na výlet vzpomenou.

Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Výstava exotických motýlů ve skleníku Fata Morgana

V pátek 25. dubna jsme podnikli výlet do Trojské botanické zahrady. Našim cílem bylo shlédnutí živých exotických motýlů ve skleníku. Motýli byli krásní. Dětem se moc líbili. Někteří na děti i usedali. Školní družina se touto akcí připojila k celkovému zaměření naší školy k poznávání přírody. Jediným kazem na celé akci je vzdálenost z Břevnova do Troje a komplikovaná doprava po Praze.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Beseda o J.A.Komenském v městské knihovně v Břevnově

27.3. jsme si v knihovně povídali s pracovnicí knihovny o J.A. Komenském, po kterém se jmenuje naše škola. Děti se dověděly o jeho životě mnoho zajímavých informací a mohly si vyzkoušet, jak se dříve psalo perem, když se namáčelo do inkoustu.


Fotogalerie

/album/fotogalerie23/sam-1709-jpg/

—————

/album/fotogalerie23/sam-1710-jpg/

—————

/album/fotogalerie23/sam-1711-jpg/

——————————


Únorový karneval

Karneval ve školní družině probíhal na 2 etapy, abychom se vešli do tělocvičny naší školy, kde se uskutečnil. Bylo veselo. Děti měly krásné masky. Tančilo se, hrály se hry a soutěžilo se. Odpoledne uteklo tak rychle, že některé děti myslely, že jsme teprve v polovině, když už jsme museli končit.


Fotogalerie

/album/fotogalerie21/sam-1631-jpg/

—————

/album/fotogalerie21/sam-1636-jpg/

—————

/album/fotogalerie21/sam-1638-jpg/

——————————


Návštěva zábavného centra Beckiland

Děti ze dvou oddělení družiny navštívily zábavné atrakce v Beckilandu. Na tuto zábavu se vždy velmi těší a ani tentokrát nebyly zklamané.


Fotogalerie

/album/fotogalerie20/sam-1572-jpg/

—————

/album/fotogalerie20/sam-1573-jpg/

—————

/album/fotogalerie20/sam-1574-jpg/

——————————


7. 2. 2014 - Kdo se bojí nesmí do Prahy,

Kdo se bojí nesmí do Prahy, ale klidně může jít na výstavu o strašidlech. My jsme se byli v Muzeu hlavního města Prahy podívat na komixové zpracování pověstí o pražských strašidlech. Dětem promítli i krátký film ve 3D zpracování, kde se přímo ocitly uprostřed Langweilova modelu Prahy, datovaného do 19. století. 


Fotogalerie

/album/fotogalerie19/sam-1548-jpg/

—————

/album/fotogalerie19/sam-1549-jpg/

—————

/album/fotogalerie19/sam-1552-jpg/

——————————


Výstava obrázků Josefa Lady v Muzeu Kampa

Děti se byly podívat s naší družinkou v Muzeu Kampa na obrázky se zimní tematikou od Josefa Lady. Výlet do staré Prahy se konal 17. ledna a bylo to úžasné odpoledne plné zážitků. Prošli jsme se po Karlově mostu, dívali jsme se na Vltavu, po shlédnutí výstavy si děti pohrály na hřišťátku u muzea, prohlédli jsme si Mosteckou věž a v Mostecké ulici u Mc-Donald jsme si na závěr výletu koupili občerstvení. Zkrátka to nemělo chybu.


Fotogalerie

/album/fotogalerie17/sam-1509-jpg/

—————

/album/fotogalerie17/sam-1510-jpg/

—————

/album/fotogalerie17/sam-1511-jpg/

——————————


Výlet do Čechovy stodoly u Příbrami

V pátek 6. 12. byly děti na výletě autobusem za Mikulášem a čerty. Prohlédly si nebíčko a peklíčko. Popovídaly si s čertem a Mikulášem o tom, jestli jsou hodné a nezlobí, některé musely slíbit, že se polepší. Výlet se vydařil a děti přijely spokojené a plné zážitků zpátky domů do běžného života.


Fotogalerie:

/album/fotogalerie-1/sam-1473-jpg/

—————

/album/fotogalerie-1/sam-1474-jpg/

—————

/album/fotogalerie-1/sam-1475-jpg/

——————————


15.11. 2013 - Výlet s vánoční tématikou

V pátek 15.listopadu se uskutečnil krásný výlet autobusem do svíčkárny v Šestajovicích. Děti měly možnost poznat, jak se vyrábí a zdobí svíčky. Samy si svíčky zdobily a vyráběly si svíčičky ze skořápek vlašských ořechů. Prohlédly si malou zvířecí farmu a seznámily se s tím, jak se chovají hospodářská zvířata. V obchodě si nakoupily děti dárečky pro své blízké a prohlédly si také výrobnu perníčků. Odpoledne rychle uteklo a ani se nám nechtělo jet domů.


Fotogalerie

/album/fotogalerie9/sam-1456-jpg/

—————

/album/fotogalerie9/sam-1457-jpg/

—————

/album/fotogalerie9/sam-1459-jpg/

——————————


8.11. 2013 - Na výstavě korunovačních klenotů v obchodním centru Šestka

Zajímavá a poučná výstava pro děti byla zdarma. Děti si mohly prohlédnout v klidu repliky českých korunovačních klenotů a přečíst si o nich zajímavosti na výstavních tablech. Mladším žáčkům jsme informace přečetli. Děti si prohlédly oblečení a obutí z doby Karla IV.a model hradu Karlštejna, kde dříve klenoty bývaly uleženy.


Fotogalerie

/album/fotogalerie7/vystava-korunovacnich-klenotu-v-sestce-001-jpg/

—————

/album/fotogalerie7/vystava-korunovacnich-klenotu-v-sestce-004-jpg/

—————

/album/fotogalerie7/vystava-korunovacnich-klenotu-v-sestce-005-jpg/

——————————


Dopravní výchova na Vypichu

Žáci naší družiny navštívili v září 3x dopravní hřiště na Vypichu. Učili se jezdit na kole a na koloběžce podle dopravního značení, reagovat na světelnou signalizaci na křižovatce a dodržovat ostatní dopravní předpisy.
Pro naše nejmladší žáčky to byl složitý úkol, ale vedli si skvěle. Starší žáci již jezdí s přehledem.
Děti navštěvují dopravní hřiště velice rádi.


Fotogalerie

/album/fotogalerie4/dopravni-hriste-na-vypichu-001-jpg/

—————

/album/fotogalerie4/dopravni-hriste-na-vypichu-003-jpg/

—————

/album/fotogalerie4/dopravni-hriste-na-vypichu-004-jpg/

——————————


4.9.2013 - Odpoledne na Vypichu

Ve středu jsme s dětmi navštívili akci Odpoledne plné her. Pro děti byl připravený bohatý program.Všechny akce byly zdarma - skákací hrad, trampolína, divadlo…..
Za různé zplněné úkoly dostaly děti odměny. Počasí nám přálo a všem se akce líbila.
Zúčastnilo se 74 žáků.


Fotogalerie

/album/fotogalerie/a4-9-2013-odpoledne-na-vypichu-002-jpg/

—————

/album/fotogalerie/a4-9-2013-odpoledne-na-vypichu-003-jpg/

—————

/album/fotogalerie/a4-9-2013-odpoledne-na-vypichu-004-jpg/

——————————