Třídní učitel: Mgr. Pavlíková Iva - zastupující učitel Mgr. Lerch Zdeněk

E-mail třídního učitele: i.pavlikova@ja komenskeho.cz  - z.lerch@jakomenskeho.cz

Konzultace: čtvrtek 13,00 - 15,00 nebo tel.domluvě - konzultace zast.učitele : čtvrtek 13.00 - 14.00

 

Rozvrh hodin