Třídní učitel: Mgr. Novotná Petra

E-mail třídního učitele: p.novotna@ja komenskeho.cz

Konzultace: čtvrtek 14-15, po dohodě emailem

Rozvrh hodin