Třídní učitel: Mgr. Kalná Jana

E-mail třídního učitele: j.kalna@ja komenskeho.cz

Konzultace: každý čtvrtek od 14:00 do 15:00

Rozvrh hodin