Třídní učitel:
Mgr.
Petra
Paličková
E-mail třídního učitele:
p.palickova@jakomenskeho.cz
Konzultační hodiny:
úterý 7 - 7.40 po telefonické nebo
mailové domluvě

 

ROZVRH HODIN