Třídní učitel:
Bc.  
Gabriela
Dygrínová 
E-mail třídního učitele:
g.dygrinova@jakomenskeho.cz
Konzultační hodiny:
středa 13:30 - 14:30 
 
ROZVRH HODIN