Třídní učitel:
Mgr.
Markéta
Hájková
E-mail třídního učitele:
 

m.hajkova@jakomenskeho.cz

Konzultační hodiny:
 
 
ROZVRH HODIN