Třídní učitel:
Mgr.
Marcela
Puldová
E-mail třídního učitele:
m.puldova@jakomenskeho.cz
Konzultační hodiny:
v pondělí 14-15, po dohodě emailem