Třídní učitel:Bc
Bc.
Michaela
Machačová
E-mail třídního učitele:
 

m.machacova@jakomenskeho.cz

Konzultační hodiny:
v pondělí od 14:15 do 15:00 
a individuálně dle předchozí domluvy