Třídní učitel:
Mgr.
Blanka
Nosková
E-mail třídního učitele:
b.noskova@jakomenskeho.cz
Konzultační hodiny:

úterý 7.00 – 7.40

po dohodě