Třídní učitel:
Mgr. 
Gabriela
Dygrínová 
E-mail třídního učitele:
g.dygrinova@jakomenskeho.cz
Konzultační hodiny:
úterý 13. 30 – 14. 30
po domluvě