Třídní učitel:
Mgr.
Oldřich
Ouzký
E-mail třídního učitele:
o.ouzký@jakomenskeho.cz
Konzultační hodiny:
úterý 14.30 – 15.30
po dohodě