Třídní učitel:
Mgr.
Kristýna
Blažková
E-mail třídního učitele:

k.blazkova@jakomenskeho.cz

Konzultační hodiny:
úterý 12.30 – 13.30 (jinak po domluvě)