Třídní učitel:

Mgr.

Petra

Paličková

E-mail třídního učitele:

p.palickova@jakomenskeho.cz

Konzultační hodiny:

úterý 7.10 – 7.40 (jinak po domluvě)