Třídní učitel:
Bc.
Michaela
Machačová
E-mail třídního učitele:
m.machacova@jakomenskeho.cz
Konzultační hodiny:
úterý 14:30 - 15:15 (jinak po domluvě)