Zprávy a akce třídy


Tak máme za sebou kalendářní půlrok!

Kromě učení jsme měli mnoho dalších zážitků. Střídali se u nás rodiče na „Čtení dětem“.
Besídku jsme slavili nejen v Pyramidě, ale i ve třídě. V tělocvičně si pak pro nás program připravili žáci z vyšších tříd.
Navštívili nás japonští studenti a naučili nás jednoduché origami .
Často jsme slavili narozeniny spolužáků.
A Míša putoval po Čechách, Slovensku i Moravě.

Jako ukázky přikládáme pár fotografií.


Majda a Martin- narozeniny

Tato fotogalerie je prázdná.


Japonští studenti nás učí origami

Tato fotogalerie je prázdná.


Divadélko - Anička a kouzelný les

Tato fotogalerie je prázdná.


Besídka v tělocvičně

Tato fotogalerie je prázdná.


Vánoční besídka - Pyramida

Tato fotogalerie je prázdná.


Rodiče čtou dětem

Tato fotogalerie je prázdná.


Tak to jsme my, prvňáci!

Už toho hodně umíme. Píšeme, čteme, počítáme, tvoříme. Máme zajímavé učebnice a pomůcky. Učení vnímáme spíše jako zajímavou a poznávací hru. Hodně nás baví.
Na hodiny čtení k nám někdy přicházejí maminky. Dokonce je přihlášen i jeden tatínek- Hurá!  Předčítají nám z knih, které ony rády četly v dětství. Čtení je velmi poutavé.
Při hudební výchově zpíváme lidové písně a seznamujeme se s různými hudebními nástroji. Každý, kdo se učí hrát na hudební nástroj, nás může s tímto nástrojem seznámit a něco nám zahrát (třeba i jeden tón).
Těšíme se i na muzikanty rodiče! Přijďte nám představit váš hudební nástroj! A když nás naučíte písničku… „To bude něco! “
Na hodinách TV cvičíme jako opravdoví sportovci. Protože paní učitelka, která učí i starší děti, nás nerozmazluje a přistupuje k nám jako k šikovným školákům.  Velmi nás tělocvik baví. Jsme po něm celou hodinu hodní.
Máme také chvilky, kdy slavíme narozeniny. Díky maminkám míváme různé dobroty. A dokonce i opravdový mošt ze zahrádky Filípka S. (Nemáme fotky všech oslavenců, za což se omlouváme).
O víkendech putujeme s medvědem „Míšou“.  Jeden z nás si ho vezme domů, pečuje o něj, šatí ho, krmí, učí se s ním do školy atd. Bere Míšu na výlety, na nejrůznější dobrodružná místa. V pondělí   pak o svých cestách vyprávíme celé třídě a ukazujeme fotografie. Někdy bývá putování opravdu náročné. Míša již putoval po Čechách, Moravě a byl až na Slovensku - v Bratislavě.
Všechny fotografie z výprav máme ve třídě na nástěnce.
„Tak pojďte a nahlédněte do našeho školáckého života ve třídě.“
Vaši „Prvňáci“!

(Za rozmazané snímky se omlouváme, necháváme je pro vystižení atmosféry).


Čteme dětem

Tato fotogalerie je prázdná.


Mia nás seznamuje s houslemi

Tato fotogalerie je prázdná.


Seznámení s autoharfou

Tato fotogalerie je prázdná.


Jedny z mnoha narozenin

Tato fotogalerie je prázdná.


Matematika - čísla 1-5

Tato fotogalerie je prázdná.


Oslavy 100. výročí ČR

Tato fotogalerie je prázdná.


Putování s Míšou

Tato fotogalerie je prázdná.


Tvoříme si šanon

Tato fotogalerie je prázdná.


VV+PČ-barvy podzimu

Tato fotogalerie je prázdná.