Třídní učitel:

Mgr. Kristýna Lovecká

E-mail třídního učitele:

k.lovecka@jakomenskeho.cz

Konzultační hodiny:

po domluvě