Třídní učitel:

Mgr.Petra Paličková

E-mail třídního učitele:

 p.palickova@jakomenskeho.cz

Konzultační hodiny:

po domluvě