Třídní učitel:

Mgr. Ivana Pavlíková

E-mail třídního učitele:

i.pavlikova@jakomenskeho.cz

Konzultační hodiny:

po domluvě