Třídní učitel:

 Mgr. Tereza Ficová

E-mail třídního učitele:

 t.ficova@jakomenskeho.cz

Konzultační hodiny:

 po domluvě