Třídní učitel:

 Mgr. Alena Rakoušová

E-mail třídního učitele:

 a.rakousova@jakomenskeho.cz

Konzultační hodiny:

 po domluvě