Třídní učitel:

 Mgr. Karolína Valerová

E-mail třídního učitele:

 k.valerova@jakomenskeho.cz

Konzultační hodiny:

 po domluvě