Třídní učitel:

 Mgr. Micahela Machačová

E-mail třídního učitele:

 m.machacova@jakomenskeho.cz

Konzultační hodiny:

 po domluvě