Třídní učitel:

Bc. Michaela Matějková

E-mail třídního učitele:

 m.matejkova@jakomenskeho.cz

Konzultační hodiny:

 po domluvě