Třídní učitel:

PhDr. Jan Hamerník

E-mail třídního učitele:

 j.hamernik@jakomenskeho.cz

Konzultační hodiny:

 po domluvě