24.09.2018 14:07

Platba SRPŠ

 

Na školní rok 2017/2018 byl na informativní schůzce (10.9.2018) odsouhlasen příspěvek ve výši 1.600 Kč. Částku lze rozdělit a zaplatit za 1. pololetí 800 Kč do 26.10.2018.

Prosíme rodiče o uhrazení částky na účet SRPŠ naší školky 27-8095200297/0100.

POZOR!!! - NESPLEŤTE S ČÍSLEM ÚČTU ZŠ A MŠ, který je určen pro platby stravného, školného, školy v přírodě a předškolní angličtiny.

Variabilní symboly pro děti jsou na přiloženém seznamu ve vestibulu MŠ.

Všechny Vaše peníze budou sloužit k materiální i nemateriální podpoře dětí. Za Vaše peníze lze pořídit standardní vybavení, zlepšit prostředí školy a zefektivnit vzdělávání.

Děkujeme

—————

Zpět