Zde naleznete o konkrétní třídě základní informace jako je rozvrh, konzultační hodiny třídního učitele nebo kontakt na třídního učitele, na který můžete poslat informaci o budoucí absenci žáka.