Úprava chodu školní družiny

z bezpečnostních důvodů od 1. 9. 2016 do odvolání

Otevřená budova školy

Ranní družina -  6,30 – 7,40 (příchod do 7,30)

Odpolední družina - 11,40 - 17,00

vyzvedávání dětí 12,30 – 13,30 (po obědě)

13,30 – 16,00 – budova uzamčena

 vyzvedávání dětí  16,00 - 17,00

děkujeme za pochopení

vedení školy


Denní režim školní družiny

Provoz školní družiny začíná v 6.30 hodin ranní družinou a končí v 17.00 hodin koncovou družinou. Do ranní družiny přicházejí žáci od 6.30 do 7.40 hod. bočním vchodem od školního hřiště a příchod oznamují do informačního zařízení s kamerovým systémem. U prvňáčků oznamují příchod do školní družiny rodiče. Náplní pro ranní družinu jsou individuální a společné hry, volné hry, besedy, vyprávění, četba z knih a časopisů pro děti, hra s tvořivým pískem, jednoduchá výtvarná činnost. Po skončení ranní družiny odcházejí žáci za dohledu vychovatelek do tříd.

Odpolední družina začíná po skončení vyučování. Učitelé odvádějí žáky po skončeném vyučování do jednotlivých oddělení družiny. Paní vychovatelky jdou s žáky na oběd. Po obědě mají žáci odpočinkovou činnost. Kreslí, modelují, poslouchají pohádku, hrají deskové hry. Následuje zájmová činnost. V naší školní družině mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky pořádané školou. Od pondělí do čtvrtka vychovatelky žáky uvolňují z družiny a přijímají je po skončení činnosti kroužku zpět. Odchody a příchody jsou evidované. Žáci, kteří do kroužků nedocházejí, mají v té době zájmovou činnost ve svém oddělení družiny.

 Po skončení činnosti kroužku si mohou rodiče vyzvednout své dítě ze školní družiny, jinak až v době koncové družiny od 16.00 do 17.00 hodin. Rodič nebo osoba oprávněná k vyzvednutí žáka ze školní družiny zazvoní a ohlásí, že jde vyzvednout žáka z družiny.

Pátek využívá družina k pořádání výletů, vycházek, návštěv výstav, karnevalu a dalších akcí. V tyto dny si mohou rodiče vyzvednout své děti, které se akce nezúčastní v době po obědě nebo do 13.30 hodin. Jinak až po návratu z akce.

Žáci si mohou ve družině vypracovat domácí úkoly, po dohodě s rodiči.

V odpoledních hodinách, kolem 15.00 hodiny je vyhrazen čas na svačinu.