22.11.2010 13:38

Volby do školní rady při ZŠ JAK

Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků do voleb školské rady
při ZŠ a MŠ J. A. Komenského

  1. Ing. Vladimíra Kučabová
    - zákonný zástupce žáka 6. ročníku ZŠ J. A. Komenského
  2. Ing. Monika Ryšavá
    - zákonný zástupce žáka MŠ Mládeže 19

Volby kandidátů za zákonné zástupce žáků do Školské rady při ZŠ a MŠ J. A. Komenského, proběhnou tajnou volbou pomocí hlasovacích lístků dne 23. 11. 2010 od 18 do 20 hodin. Hlasovací lístky budou k vyzvednutí v MŠ Mládeže od 22. 11. 2010 a v ZŠ J. A. Komenského 23. 11. 2010 při třídních schůzkách.

Výsledky voleb budou zveřejněny 1.12 2010.

 

 

V Praze dne 18.10 2010 Mgr. Luděk Soustružník v. r.
  ředitel školy 

 

—————

Zpět