19.06.2015 09:06

Výsledky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2014-2015

V příštím školním roce půjde studovat na víceleté gymnázium z 5. ročníku 1 žákyně.

Žáci 9. ročníku půjdou studovat na školy, které si vybrali. Mnozí již letos prošli přijímacími zkouškami pilotního testování nebo přijímacími zkouškami dané školy. I tak si někteří mohli vybírat, neboť byli přijati na obě zvolené střední školy zároveň. A jak nakonec volba dopadla? Na jakých školách budou pokračovat ve své cestě za vzděláním?

2 žáci byli přijati na gymnázium, 4 na obchodní akademii, 3 na střední průmyslovou školu, 2 na hotelovou školu, 1 na střední zdravotnickou školu, 1 na SŠ veřejnoprávní, 1 na střední pedagogickou školu a 1 na střední odborné učiliště.

Všem žákům gratulujeme a přejeme jim hodně štěstí nejen v novém kolektivu a prostředí, ale i v další životní etapě. 

—————

Zpět