01.07.2014 10:45

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2013-2014

V příštím školním roce půjde studovat na víceleté gymnázium z 5. ročníku 1 žák a  ze 7. ročníku pak žáci 3.
Žáci 9. ročníku půjdou studovat na školy, které si vybrali. Všichni uspěli hned v prvním kole přijímacích zkoušek, někteří si dokonce mohli vybírat, neboť byli přijati na obě zvolené střední školy zároveň. A jak nakonec volba dopadla? Na jakých školách budou pokračovat ve své cestě za vzděláním?
2 žáci byli přijati na gymnázium, 1 na obchodní akademii, 6 na střední průmyslovou školu, 1 na hotelovou školu, 2 na střední zdravotnickou školu, 1 na SŠ veřejnoprávní, 4 na střední odborné učiliště.
Všem žákům gratulujeme a přejeme jim hodně štěstí nejen v novém kolektivu a prostředí, ale i v další životní etapě.

—————

Zpět