Pedagogický sbor školní rok 2018 / 2019

ředitelka školy

Ing. Ivana Koubková 

koubkova@jakomenskeho.cz

zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Kateřina Hrečínová

 

třídní učitelé 

konzultace třídních učitelů najdete na stránkách tříd

Třída Jméno E-mail
1.A Mgr. Jaroslava Žežulová

j.zezulova@jakomenskeho.cz

2.A

Mgr. Kristýna Blažková

k.blazkova@jakomenskeho.cz

2.B

Mgr. Kristýna Lovecká

k.lovecka@jakomenskeho.cz

3.A

Mgr. Petra Paličková

p.palickova@jakomenskeho.cz

3.B

Mgr. Ivana Pavlíková

i.pavlikova@jakomenskeho.cz

4.A

Mgr.  Tereza Ficová

t.ficova@jakomenskeho.cz

5.A

Mgr. Alena Rakoušová

a.rakousova@jakomenskeho.cz

5.B

Mgr. Karolína  Valerová

k.valerova@jakomenskeho.cz

6.A Mgr. Renáta Havelková r.havelkova@jakomenskeho.cz

6.B

Mgr. Michaela Machačová

m.machacova@jakomenskeho.cz

7.A

Mgr. Petr Stuchlík

p.stuchlik@jakomenskeho.cz

7.B

 Bc. Michaela Matějková

m.matejkova@jakomenskeho.cz

8.A

PhDr. Jan Hamerník

j.hamernik@jakomenskeho.cz

9.A

Mgr. Gabriela Suchá 

g.sucha@jakomenskeho.cz

 Netřídní učitelé

Jméno E-mail
Mgr. Oldřich Ouzký

o.ouzky@jakomenskeho.cz

konzultační hodiny

 po dohodě emailem

Mgr. Helena Bucháčková

h.buchackova@jakomenskeho.cz

konzultační hodiny

 po dohodě emailem

Petra Vrbová

p.vrbova@jakomenskeho.cz

konzultační hodiny   po dohodě emailem
Bc. Pavlína Sovková

p.sovkova@jakomenskeho.cz

konzultační hodiny  po dohodě emailem
Bc. Jan Svoboda

j.svoboda@jakomenskeho.cz

konzultační hodiny  po dohodě emailem

Mgr. Jana Babincová

j.babincova@jakomenskeho.cz

konzultační hodiny  po dohodě emailem
PhDr. Markéta Salazarová m.salazarova@jakomenskeho.cz
konzultační hodiny  po dohodě emailem
Mgr. Mariana Brousková m.brouskova@jakomenskeho.cz
konzultační hodiny  po dohodě emailem
Mgr. Eva Filipová e.filipova@jakomenskeho.cz
konzultační hodiny  po dohodě emailem

Asistenti

Jméno E-mail
 Martina Císařová m.cisarova@jakomenskeho.cz
Mgr. Eva Ondrejková

e.ondrejkova@jakomenskeho.cz

Mgr. Tereza Ondračková

t.ondrackova@jakomenskeho.cz

Mgr. Hana Sýkorová

h.sykorova@jakomenskeho.cz

Marcela Tomášková m.tomaskova@jakomenskeho.cz
Tereza Šíchová t.sichova@jakomenskeho.cz
Mgr. Eva Suchanová e.suchanova@jakomenskeho.cz
Jakub Smrž

j.smrz@jakomenskeho.cz

Bc. Klára Sebroňová k.sebronova@jakomenskeho.cz

Družina

Jméno E-mail
 Lenka Fryjová l.fryjova@jakomenskeho.cz
 Ivana Macháčková i.machackova@jakomenskeho.cz
 Milena Dostálová m.dostalova@jakomenskeho.cz
 Lucie Pěnkavová

l.penkavova@jakomenskeho.cz

Bc. Pavlína Sovková

p.sovkova@jakomenskeho.cz

 

9.A Bc. Michaela Machačová

m.machacova@jakomenskeho.cz