ICT PLÁN ŠKOLY 2011-2012

ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení.
Plán je zpracován na období 2011 - 2012.

 

I. STÁVAJÍCÍ STAV (K 1.9.2010)

1. Celkový počet žáků ve škole: 237 (149/88)
2. Celkový počet pedagogických pracovníků: 23; proškolených Z - 12, P - 7, S - 4
3. Technické vybavení školy - ICT

 • pracovní stanice: 36
 • prezenční technika: 8
 • interaktivní tabule: 7

4. Popis standardního pracovního prostředí
a) žák:

 • Intel Celeron 2,26 GHz (40 GB HDD, 1,5 GB RAM, 400 W zdroj, Windows XP SP3, Avast, MS Office 2003)

b) pedagogický pracovník:

 • 2,6 GHz (HP), 512 MB RAM, 40 GB HDD, 300 W zdroj, DVD-ROM, Windows XP SP3, Office 2003, Avast
 • 3 GHz, 1GB RAM, 40 GB HDD, 400 W zdroj, DVD-RW, Windows XP SP3, Office 2003, Avast
 • Intel Core i7-920, 250 GB HDD, 600 W zdroj, DVD-RW, Windows 7 prof, Office 2003, Avas

c) výukový SW:

Naše nová škola

 • Já a můj svět 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník

Fraus

 • Český jazyk/Čítanka 1, Český jazyk/Čítanka 6, Český jazyk/Čítanka 7, Český jazyk/Čítanka 8
 • Dějepis 6, Chemie 8, Chemie 9
 • Matematika 1, Matematika 6, Matematika 7
 • Zeměpis 6, Zeměpis 7, Zeměpis 8, Zeměpis 9
 • Deutsch mit MAX A1 díl 1, Deutsch mit MAX A1 díl 2

Ostatní

 • Baltík 3
 • Newton
 • Kreslení pro děti
 • Zoner Callisto 5
 • Anorganická Chemie

5. Způsob zajištění přípojných míst v budově školy
Kabeláž počítačové sítě je vedena ve zdech a lištách. V chodbě kanceláře ředitele školy je umístěn rackový server, hlavní přepínač (100MB), router a zařízení pro VOIP telefonii. V chodbě sborovny učitelů je umístěn druhý přepínač (100MB). K rozvodům kabeláže po budově již po důsledné analýze existuje dokumentace. Rozvod strukturované kabeláže v počítačové učebně je instalován ve zvýšené podlaze.

6. Rychlost a způsob připojení školy do internetu
Připojení školy k internetu je zajištěna společností Casablanca, a to symetrickým připojením o rychlosti 2048kbps. Objem dat ani doba přístupu není nijak omezena.

7. Zajišťované serverové služby
Škola má jeden rackový server (Dual CPU Opteron 250 2.4GHz, 4GB, 3x 1000GB SATA), který zajišťuje služby AD DS (Active Directory Domain Services) a souborové služby, zálohování, tiskové služby a další.

8. Způsob zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webové prezentace školy, žáků a pedagogických pracovníků

 • e-mailové schránky jsou v současnosti řešeny společností Microsoft a jejich projektem pro školy pod názvem Live@edu
 • e-mailové schránky využívají učitelé, vedení a žáci
 • e-mailové schránky jsou o velikosti 10GB, přílohy 18MB, chráněné proti spamu a virům

Webová prezentace umístěna na www.jakomenskeho.cz.

9. Informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání

 • Na veškerý instalovaný software má škola zakoupenou licenci.
 • V prostředí školní sítě je dodržován autorský zákon v plném rozsahu, instalace vlastního softwaru není povolena.

10. Plnění standardizovaných ukazatelů

 

Počet žáků 237

Standard

Výpočet dle žáků

Skutečný stav k 1. 9. 2010

Porovnání

Počet pracovních stanic

12 / 100 ž.

28

36

+ 8

Z toho žáci

7 / 100 ž.

17

17

0

Pedagogové

5 / 100 ž.

12

27

+ 15

Prezentační technika

1 / 100 ž.

2

8

+ 6

 

II. CÍLOVÝ STAV

1. Celkový počet žáků ve škole (očekávaný k 1. 9. 2011): dle předpokladů nebude změněn

2. Celkový počet pedagogických pracovníků: 23; proškolených (Z - 8, P - 9, S - 6)

3. Technické vybavení školy - ICT:

 • celkový počet přípojných míst: 200
 • pracovní stanice: 43
 • prezenční technika: 10
 • interaktivní tabule: 9

4. Popis standardního pracovního prostředí
zatím zůstává nezměněné

5. Způsob zajištění přípojných míst v budově školy
Do kmenových učeben připojených pomocí Wi-Fi, přivést kabelové připojení.

6. Rychlost a způsob připojení školy do internetu
Navýšení rychlosti příchozího spojení minimálně na dvojnásobek stávající rychlosti, tzn. Na minimálně 4096kbps.

7. Zajišťované serverové služby
Nynější stav je vyhovující

8. Způsob zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webové prezentace školy, žáků a pedagogických pracovníků
Nynější stav je vyhovující

9. Informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání
Veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními.

10. Plnění standardizovaných ukazatelů
Počet žáků a pedagogů nebude dle předpokladu změněn

 

III. POSTUP DOSAŽENÍ CÍLOVÉHO STAVU

1. Školení pedagogických pracovníků:
Využít dle plánu vzdělávání doplnění školení úrovně Z u nově nastupujících pracovníků, u absolventů "Z" pokračovat ve školení z nabídky úrovně P; školení "S" u vybraných pracovníků, kteří mají největší předpoklady pro využívání PC techniky.

2. Technické vybavení:
přípojná místa - úkol doplnit vnitřní počítačovou síť v rámci budovy tak, aby v jednotlivých učebnách, kde je pro připojení učitelského PC využíváno připojení Wi-Fi, bylo použito kabelového vedení
pracovní stanice - jedná se zejména o pravidelnou obměnu PC dle potřeby, pokračovat ve využívání nabídek repasovaných PC (výhodná cena, vč. licencí)
interaktivní tabule - vybavit další 2 učebny dataprojektorem, plátnem a ozvučením, aby byla možno využívat
e-učebnice Fraus i v dalších třídách
periferní zařízení - doplnění tiskáren a scannerů pro potřeby žáků a učitelů

3. Programové vybavení:
Dokoupení licencí operačního systému a Microsoft Office; upgrade a dokoupení SW zabezpečujícího agendu školy dle aktuální nabídky; výukové programy - doplňování dle aktuální nabídky.

4. Finanční požadavky na realizaci cílového stavu:


Školení pedagogických pracovníků: 20.000,- Kč
Dobudování vnitřní PC sítě: 20.000,- Kč
Doplnění a obnova pracovních stanic: 150.000,- Kč
Dataprojektory (+doplňkové vybavení): 200.000,- Kč
Licence Windows 7 a Windows XP a MS Office: 50.000,- Kč
Výukové programy: 50.000,- Kč
Periferní zařízení: 50.000,- Kč
Celkem: 540.000,- Kč

 

 

1. 2. 2011

Zpracovali:
Ředitel školy – Mgr. Luděk Soustružník v.r.
ICT koordinátor – Ing. Ivana Koubková v.r.
Správce sítě – Ing. Miroslav Žebrák v.r.
 

Plán ICT 2011/2012 - PDF