Třídní učitel: Mgr. Ondrejková Eva

E-mail třídního učitele: e.ondrejkova@ja komenskeho.cz

Konzultace: každý čtvrtek od 7.20 do 7.40 a od 14,30 do 15,00

 

Rozvrh hodin