Třídní učitel:
Bc.
Michaela
Machačová
E-mail třídního učitele:
m.machacova@jakomenskeho.cz
Konzultační hodiny:

úterý 14.00 – 15.00

po domluvě