Třídní učitel:
Mgr.
Eva
Ondrejková
E-mail třídního učitele:
e.ondrejkova@jakomenskeho.cz
Konzultační hodiny:
čtvrtek 14.00 – 15.00
(jinak po domluvě e-mailem)