AKCE ŠKOLY 2018/2019


MayDay 2019

Už po čtvrté se naše škola účastnila akce MayDay v ZOO Praha. Letošní téma „Jsme jeden svět“ bylo rozděleno na 7 biotopů. Naším tématem byl oceán, jehož motiv se prolínal všemi výrobky, na kterých se podílela celá škola. Přes děti všech ročníků od 1. – 9. třídy až po zaměstnance školy.

8. května se za krásného počasí vydalo do ZOO přes 10 000 návštěvníků. Mnozí z nich navštívili i naše stánky, které byly laděny do námořnických barev. Návštěvníci si mohli zakoupit drobné výrobky - přes bižuterii, vonné svíčky, magnetky, placky až po nápaditou dekoraci do bytů. Děti byly nadšeny i z malování na obličej, dětského koutku i z vystoupení roztleskávaček. Mezi stánky se linula hudba, která dotvářela příjemnou atmosféru ZOO.  Stánky a aktivity pro návštěvníky obsluhovali žáci a učitelé školy.

Závěrem jsme měli radost z utržených bezmála 9000,-, které jsme věnovali ZOO Praha.

Pár slov o MayDay

Zoo Praha se dlouhodobě podílí na ochraně volně žijících zvířat a do těchto činností tradičně zapojuje i školní kolektivy. Jednou z těchto aktivit je účast v kampani EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) na ochranu ohrožených druhů a skupin zvířat nazvané  MAYDAY, ke které se každý rok připojují i školní kolektivy, kterým není osud zvířat lhostejný.

Zisk z vytěžených peněz za prodané výrobky se věnuje na podporu projektů ZOO Praha - ochranu zvířat v jejich přirozeném prostředí - POMÁHÁME JIM PŘEŽÍT.


Fotogalerie:

Tato fotogalerie je prázdná.


Vánoční dílny

Tato fotogalerie je prázdná.


Projektový den - 100 let Československé republiky    

Sté výročí republiky naše škola oslavila projektovým dnem. Učitelé druhého stupně vytvořili tematické bloky napříč předměty a žáci se během dne střídali na jednotlivých stanovištích. Co jsme měli možnost vyzkoušet? Sestavovali jsme časové osy, kde jsme si připomněli významné historické, kulturní a sportovní milníky, diskutovali jsme nad tématy jako demokracie, svoboda, válka nebo totalitní režimy. Vytvářeli jsme vlastní návrhy prvorepublikové módy, zahráli jsme si na majitele slavných československých podniků nebo na avantgardní básníky, počítali jsme ve starých mírách, prozkoumali jsme vývoj techniky a vědy, a dokonce jsme si zacvičili i spartakiádu. Žáci i učitelé také přišli oblečeni v barvách trikolóry, a tak naše škola zářila bílou, červenou a modrou barvou.


Fotogalerie:

Tato fotogalerie je prázdná.


Lezecká stěna

Lezecká stěna byla obohacením ve výuce TV. Žáci byli nejprve lektory poučeni o bezpečnosti a pak následoval výklad o možnostech v tomto sportu. Poté žáci zhlédli praktickou ukázku. Na lezecké stěně se vystřídaly všechny ročníky naší ZŠ. Samotné lezení se žákům velmi líbilo, byli odvážní, nebáli se vylézt až do tří metrů. Na závěr byly rozdány letáky pro případné zájemce o tento zajímavý sport a učitelům nabídnuta možnost navštívit lezecké centrum v Holešovicích s celou třídou. Z této akce byly všechny děti nadšené. My jsme zjistili, jak máme šikovné děti, a děti zase překvapilo, jak mají nadané pedagogy! :D Dalo by se říci, že se na stěně vystřídalo hned několik generací. Mnoho žáků učitelům hlásilo, že chodí lézt se svými rodiči a na hodinu si přinesli i vlastní lezečky. Do budoucna jistě další takovou akci velmi rádi uvítáme. :)

Mobilní lezecká stěna byla škole zapůjčena v rámci projektu „Lezení do škol“, který byl uskutečněn za podpory městské části Praha 6.

Děkujeme lektorům Boulder Baru za profesionální a zároveň velmi vstřícný a přátelský přístup. Podívat na jejich stránky se můžete ZDE

                    


Příběhy našich sousedů na festivalu 4+4 dny v pohybu v Desfourském paláci

sobotu 6. října jsme s žákyněmi loňské deváté třídy, dnes už studentkami středních škol, završili několikaměsíční práci na projektu „Příběhy našich sousedů“ organizovaném neziskovou organizací Post Bellum. Během několika měsíců jsme podnikli celou řadu aktivit - navštívili jsme naši pamětnici, v Českém rozhlase jsme zpracovali reportáž, namalovali jsme knížku vzpomínek, vytvořili jsme propagační plakát, hledali jsme informace v Archivu bezpečnostních složek….. A nakonec jsme se zúčastnili závěrečné prezentace v Národní technické knihovně, kde jsme naše zpracování představili před rozsáhlým publikem. Naší pamětnicí byla Eda Kriseová, významná novinářka, spisovatelka a také poradkyně Václava Havla. Tuto sobotu jsme měli tu čest znovu prezentovat její příběh, tentokrát na mezinárodním festivalu současného umění 4+4 dny v pohybu. Děvčata (tak jako vždy) na pódiu zazářila a sklidila potlesk publika.


Fotogalerie:

Tato fotogalerie je prázdná.


Adaptační pobyt 6. A a 6. B - Janov nad Nisou - 2.díl

Tato fotogalerie je prázdná.


Adaptační pobyt 6. A a 6. B - Janov nad Nisou

Tato fotogalerie je prázdná.


Strom republiky Prahy 6 – 14. 9. 2018

V pátek se část třídy 8. A vypravila na Plaza centrum AFI ve Veleslavíně, aby byla přítomna slavnostnímu odhalení Stromu republiky Prahy 6 – vysazenému ke 100. výročí založení Čekoslovenské republiky. Že šlo o lípu, musí být každému jasné. Je ohraničena mapou republiky a k jejím kořenům byla vložena schránky s dopisy žáků základních škol Prahy 6 (i našimi) a dalšími předměty současnosti (časopisy, mince, autíčko, odznaky české armády aj.) Programem provázela herečka Barbora Štěpánová a přítomni byli i zástupkyně starosty MČ Prahy 6 Ing. arch. Eva Smutná, otec Matúš Kocián, který lípě požehnal svěcenou vodou, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálmajor Jaroslav Kocián, za občany pak pan Martin Benda a fotograf Jiří Chocholáč, který zde vystavoval své velkoformátové fotografie z invaze roku 1968.

 


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

A je to tu! Skočily prázdniny, začíná škola! Je 3. září a počasí nám příliš nakloněno není. Prší. Místo společného zahájení školního roku venku před školou se tísníme uvnitř. Přesto všichni mají úsměv na tváři a vycházejí si vstříc. Starší žáci vytvářejí špalír pro prvňáčky. Ti za potlesku všech přihlížejících odcházejí do své třídy. Tam už je čeká vedení školy, za MČ Praha 6 Ing. arch. Eva Smutná, zástupce starosty,  rodiče a také dárky, které jim mají zpříjemnit vstup do školních let. I ostatní žáci následují své třídní učitele do tříd, aby tak zahájili nový školní rok 2018/2019. Děkujeme všem za vstřícnost, pochopení a dobrou náladu.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.