Ekoškola ( Eco-Schools )

• je mezinárodní program určený pro ZŠ a SŠ
• jejím cílem je propojení výuky environmentální výchovy s praktickými kroky vedoucími k ekologicky šetrnému provozu školy
• je mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém školy získávají prestižní světové ocenění, titul Ekoškola
• je plně v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a lze ji zařadit do různých předmětů

Organizátoři Ekoškoly

• Mezinárodním koordinátorem je FEE (Foundation for Environmental Education – Nadace pro environmentální vzdělávání).
• Koordinátorem pro Českou republiku je Sdružení Tereza.