Akce školy


25. 6. – Vítání budoucích prvňáčků a závěrečné stužkování deváťáků

Letošní stužkování probíhalo jako vždy v sále ZUŠ, vyzdobeném speciálně pro tuto příležitost. Fotky z akcí, obrázky ze Zahradní slavnosti, vlajka deváťáků a jejich rozlučkové tričko. Nejprve proběhlo stužkování a vítání budoucích prvňáčků. Pamětní list jim předávala paní učitelka třídní a šerpoval je pan ředitel. V pozadí se promítala prezentace o naší škole. Milým a veselým zpestřením byly tři písničky v podání dramaťáku a 7. A. Po krátké přestávce následovalo stužkování deváťáků. Tradiční čtyřverší na jednotlivé žáky, pamětní list, šerpa. Proslov třídy, třídní učitelky a pana ředitele. Hudební kulisa, promítání fotografií.. A také setkání a loučení se všemi učiteli. Společný večer se vydařil a jako památka zůstaly nejen vesmírné tablo, ale i tato fotogalerie. Všem deváťákům přejeme hodně štěstí!


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


 24. 6. 2015 - sportovní dopoledne

Žáci druhého stupně zažili sportovní dopoledne, kde byla na výběr daná aktivita. Buď přehazka a nebo vybika. Žák si vybral, kam chce být začleněn a nakonec rozdělen do skupin A-F. Přehazka se hrála jak venku, tak vevnitř. Počasí bylo vcelku příznivé, ale občas si někdo zapletl nohy a hurá placák na zem. Při konci sportovního dopoledne se vyhlásilo družstvo, které získalo nejvíce bodů. Z přehazky první místo obdržela skupina F, nebo-li Jakub Jan Brož, Oliver Lukavský, Tomáš Kaiser, Matěj Novotný, Isabela Whelanová, Markéta Zámišová a Klára Kučabová. Z vybiky zvítězilo družstvo A v čele s Janou Kadeřábkovou. Vítězi dostali diplom a kousky dortu.

Kristýna Sechterová, 7. A


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Mistr Jan Hus - 600 let

Letošní rok 2015 je významný, jelikož uběhlo 600 let od smrti českého reformátora Mistra Jana Husa. V rámci oslav tohoto výročí se žáci druhého stupně zúčastnili besedy se spisovatelkou a muzejní pedagožkou Mgr. Klárou Smolíkovou, která představila Jana Husa jako osobnost s mimořádným významem pro český národ. Škola se dále zapojila do projektu "Husovy stopy", který prostřednictvím nalepovacího obrázku letící husy s nápisem „600 let žije mezi námi“ a obrázků dvanácti stop symbolicky ztvárňuje základní hodnoty spojené s Janem Husem a jeho učením. Na realizaci se podíleli především žáci 6. třídy.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


28. 5. Zahradní slavnost

Letos se na nás usmálo sluníčko a Zahradní slavnost proběhla venku. Dopolední část ve znamení soutěží a sběru razítek, která pak žáci směňovali za ceny a odměny. Název „Máme rádi zvířátka“ podtrhla nejen stanoviště pojmenovaná po zvířatech, ale i výstava třídních pet-artových soch, jak jinak než zvířecích. A tak jste mohli v areálu školy v zeleni narazit na hada, ovečku, nosorožce, krokodýla, netopýra, hrocha, žábu, sovu, želvu se želvátky… ve škole pak na psa, kočky před akváriem s rybičkami a další. Odpoledne patřila slavnost všem příchozím. Čekala na ně sportovní stanoviště, tvořivé dílny, tradiční kavárna a buřtíky. A hudba. Děkujeme všem, žákům, rodičům i učitelům, že se naše Zahradní slavnost tak vydařila.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Projekt – 70. výročí ukončení 2. světové války

Tak významné výročí nemohlo zůstat bez povšimnutí a bez reakce. Připomenutí v hodinách nakonec vyústilo v projekt, nad kterým si vzala patronát paní učitelka Machačová. Pro každou třídu druhého stupně připravila téma, které žáci zpracovali  (s třídními učiteli či dalšími vyučujícími v hodinách dějepisu, výtvarné výchovy, praktických činností, ICT aj.) a prezentují nyní na nástěnkách v posledním patře školy. Nebáli se ani 3D formátu. Tématu se věnovaly i třídy prvního stupně ve svých hodinách i návštěvou školní „výstavy“.  


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


14. 5. 2015   8. břevnovské sportovní hry MŠ

I letos se v areálu naší školy konaly sportovní hry mateřských škol. 5 disciplín (štafeta, překážková dráha, skákání v pytlích, hod na plechovky a skok z místa), 6 desetičlenných týmů. Hry pořádá MŠ Meziškolská a stanoviště mají na starosti naši deváťáci. Počasí, ač chladnější, nijak na atmosféře, fandění a skvělých výkonech neubralo, a tak se soutěžilo ze všech sil. Slavnostní vyhlášení za přítomnosti vedení školy a hlavních organizátorů proběhlo na vnitřním hřišti. Všichni soutěžící si odnesli drobné ceny, barevná trička s logem letošních her a vítězný tým i pohár. Moc děkuji deváťákům za pomoc s přípravou, se stanovišti a s následným úklidem. Byli skvělí a přišli všichni.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


8. 5. 2015 - MAYDAY 2015 – Pomáháme jim přežít

V pátek 8. května se uskutečnila tradiční soutěž školních projektů na podporu ochranářských aktivit Zoo Praha „ Pomáháme jim přežít“. Osm vybraných týmů dětí ze škol a zájmových organizací z celé ČR představilo v zoo svá stanoviště na téma ohrožení goril, koní Převalského, slonů nebo gibonů.

Listina vítězů ročníku 2015 vypadá následovně:

1. místo: ZŠ Školská Karviná – Ráj a Centrum Přírodovědná stanice Karviná
2. místo: MŠ a ZŠ J. A. Komenského, Praha 6
3. místo: Základní škola Kralupy nad Vltavou, ulice Generála Klapálka


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


4. 5. 2015  Koncert – Radim Zenkl

Dnes k nám do školy přijel vzácný host – pan Radim Zenkl, hráč na mandolínu, flétny všeho druhu, skladatel i zpěvák. Ačkoliv již přes dvě desetiletí žije v USA, pravidelně se vrací do České republiky koncertovat či navštěvuje školy s hudebními programy. A právě při jednom z nich jsme v sále ZUŠ během 60 minut procestovali všechny světadíly a seznámili se s tradičními dechovými nástroji. Výklad pan Zenkl vždy zpestřil hrou na daný hudební nástroj, někdy vyzval publikum, aby ji doprovodilo rytmickým tleskáním či dupáním, popřípadě si pozval nějakého žáka k sobě na pódium jako spoluhráče. Program byl hezký, interaktivní a zbyl i čas na dotazy. Děkujeme.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


30. 3. – 1. 4. 2015 - Velikonoční inspirace – „Barevné Velikonoce“

Od pondělí do středy jste mohli v naší kuchyňce a předsálí navštívit velikonoční výstavu. Naši tradiční výstavu s rodinnou soutěží. Každý rok je jiná, každý rok něčím překvapí. A letos? Všechna aranžmá se nesla v dvoubarevném tónu, na každém z nich pracovaly společně dvě třídy, často z prvního i druhého stupně. A tahle spolupráce přinesla nové nápady, zajímavé kombinace a plno inspirace pro všechny. Jen se podívejte na fotogalerii. A nesmíme zapomenout ani na rodinnou soutěž o nejhezčí velikonoční výtvor, ať už dekorativní, či kulinářský. Hlasovat mohl každý, kdo na výstavu dorazil. A výsledky už známe.

  1. místo Natálie Zouharová, 2. B
  2. místo Kateřina Pavlousková, 4. A
  3. místo Jerome Kudela, 3. A

Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


26. 2. 2015 - Poetické setkání

Letošní Poetické setkání se, myslím, krásně vydařilo. Recitování probíhalo snad ve všech třídách, napříč oběma stupni. Ke školnímu kolu jsme se pak tradičně sešli v hudebně. Pro velký zájem – 79! recitátorů -  jsme museli soutěžící rozdělit do 3 skupin, a soutěž nám tedy trvala 3 hodiny. Ale nebyly to hodiny ledajaké. Byly plné básniček i krátkých próz, vtipných i napínavých textů. Tréma v takovém prostředí neměla šanci. Kdo však dostal šanci reprezentovat školu v obvodním kole Poetického setkání, byli tito šikovní umělci:

 1. kategorie: Jonáš Ostrý (2. A) a Tereza Berková (3. B)

 2. kategorie: Matěj Šíma (4. B) a Natálie Pecháčková (5. A)

 3. kategorie: Jiří Šnajdr (6. A)

 4. kategorie: Pavel Jindra (8. A)

Moc gratulujeme a držíme palce!

Odvahu našlo i 9 prvňáčků, pro které postupová kategorie není, ale za rok už nic není nemožné.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


19. 12. 2014 - Besídka v tělocvičně

Poslední den před vánočními prázdninami je ve znamení třídních besídek a soutěžního programu pro všechny třídy v tělocvičně v režii žáků 9. A. Nejdříve I. stupeň, pak druhý. Letos se soutěžilo ve sportovních úkolech, tanci, poezii a poznávání koření. Odměnou pro všechny je pak něco dobrého na zub a snad i dobrý pocit ze společně stráveného času.

 


11. 12. 2014 - Vánoční besídka 

Tradiční datum, tradiční akce. Vánoční besídka školy v sále ZUŠ. Letos stejně jako loni pod inspirativním vedením paní učitelky Puldové. Téma – letem světem historií s nahlédnutím do budoucnosti. Třídy si připravily svá vystoupení v duchu různých historických období, na některé čekala výzva v podobě vize Vánoc v daleké budoucnosti. Nápadité kostýmy, hudba, scénky, taneční choreografie, zpěv, pokračování Mrazíka… Celým večerem pak všechny přítomné provázely děti ze školního dramaťáku.


5. 12. 2014 - Mikuláš 

V pátek měla celá škola napilno. Nejenže probíhala zkouška na vánoční besídku v sále ZUŠ, ale zároveň školou procházel Mikuláš s anděly a čerty a společně navštívili během dopoledne všechny třídy. Mikuláš četl jména dětí jak z Knihy pochval, tak bohužel i z Knihy hříšníků a zlobilů. Naštěstí přímluvy andělů a třídních učitelek byly vyslyšeny a čerti si letos nikoho do pekla neodnesli. Každá třída také přednesla básničku nebo zazpívala písničku a všichni žáci pak za příslib pěkného chování v dalším roce dostali sladkou odměnu. A protože k naší škole patří i škola mateřská, zavítal Mikuláš se svojí družinou i tam


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


27. 11. 2014 - Den otevřených dveří a adventní dílny

Ve čtvrtek byla naše škola otevřena všem- tedy hlavně rodičům současných a budoucích žáků, ale přišli se podívat i naši bývalí žáci, což nás moc potěšilo. Školou návštěvníky provázela vždy dvojice deváťáků. Odpoledne od 14.00 do 17.00 probíhaly adventní dílny. Kdo chtěl, mohl si vyrobit přáníčko, vánoční obrázek, andílka, stromeček z čajových sáčků, vyzkoušet quilling či dekoraci vánočních ozdobiček suchými plody a mnoho dalšího nebo si dát šálek čaje či kávy a jen tak posedět a popovídat.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


31. 10. - Divadlo

V pátek se 5. až 9. třída vypravila do divadla na hodinové představení „Z Povídek malostranských“. Zhlédli jsme 4 zdramatizované povídky: Psáno o letošních dušičkách, Pan Ryšánek a pan Schlegl, Přivedla žebráka na mizinu a O některých domácích zvířátcích. Všemi provázel mladý Jan Neruda. Divadlo se nám líbilo, někteří dokonce sebrali odvahu a poprosili herce o autogram a společnou fotografii. Takže děkujeme.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


30.10. - Halloween 

I když jsme letos halloweenský projektový den posunuli o den dopředu kvůli pátečnímu divadlu, nijak to na strašidelnosti a zábavě neubralo. Nechyběly masky a vydlabané dýně. Osmáci si přichystali povídání a krátká halloweenská videa, luštění a hlavně – hororový tunel, kam se ne každý odvážil. U deváťáků jste mohli jít na hodinu hnijícího přírodopisu či hrůzostrašného zeměpisu, zahrát si pexeso, složit si puzzle, lovit kostku v dýni nebo se trefovat míčkem do oken hradní zříceniny. Během dopoledne se u nich vystřídaly všechny třídy I. stupně. A téma se objevilo snad ve všech vyučovacích předmětech celé školy. Závěrečnou tečkou pak byla diskotéka v maskách v tělocvičně, kterou si připravila družina.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


6. – 10. 10. 2014 – škola v přírodě – Kořenov, hotel Kořínek

Letošní škola v přírodě nesla přívlastek „čtyřbarevná“. To proto, že děti byly rozděleny od 1. po 9. třídu do čtyř družstev: na žluté, červené, modré a zelené. A co nás čekalo? Hry v tělocvičně rozvíjející smysly, pohotovost, spolupráci a rychlost. Hry venku na louce či v lese, ať už to bylo freesbee, vybíjená, škatulka batulata, stavění domečků, plnění různých úkolů na stanovištích, nebo sběr dřeva na táborák. Hodně se kreslilo, tvořilo, povídalo, také se stavěly majáky ze špejlí a pekl chléb, pěkně od kvásku až po slavnostní ochutnání. Nesmíme zapomenout na výlety do okolí, na rozhlednu Štěpánku, do muzea Járy Cimrmana s rozhlednou Majákem i po stopách řopíků – železobetonových pevnůstek lehkého opevnění. Počasí nám docela přálo, a tak nakonec nechyběl ani táborák s opékáním buřtů a noční „bojovka“.  Poslední den pak proběhlo slavnostní vyhodnocení, děti dostaly diplomy a drobné ceny. 


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


18. 9. 2014   Preventivní vlak – bezpečná železnice

Ve čtvrtek vyrazily 8. a 9. A do železniční stanice Bubny, kde na ně čekaly 2 vagony věnované tematice bezpečného chování na železnici. Prvním byl speciální kinovůz, kde jsme zhlédli několik filmů s bezpečnostní tematikou, jeden byl například zpovědí dívky, kterou zasáhl elektrický proud, když lezla po vagoně. Ve druhém, konferenčním voze nás čekali vyšetřovatelé Českých drah, Správy železniční dopravní cesty a Policie ČR. Dozvěděli jsme se o možných následcích rizikového chování, o trestní zodpovědnosti a dostali rady, jak se ve vybraných krizových situacích zachovat. Třetí, hasičský vůz musel bohužel zasahovat při železničním neštěstí, a tak jsme ukázky jejich práce neviděli. 


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


10. 9. 2014   Vědecký jarmark

Na Vítězném náměstí probíhal další ročník Vědeckého jarmarku. Asi v 63 stanech studenti různých fakult představovali rozličné vědecké obory. Skrze pokusy, hry, soutěže apod. jsme pronikali do jejich tajů, odhalovali tajemství, ujasňovali si souvislosti. Potěšily i drobné dárky a odměny. 


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.