Třídní učitel:

Mgr. Kristýna Blažková

E-mail třídního učitele:

k.blazkova@jakomenskeho.cz

Konzultační hodiny:

po domluvě