Třídní učitel:

 Mgr. Gabriela Suchá

E-mail třídního učitele:

 g.sucha@jakomenskeho.cz

Konzultační hodiny:

 po domluvě