Třídní učitel:

Mgr. Jaroslava Žežulová

E-mail třídního učitele:

j.zezulova@jakomenskeho.cz

Konzultační hodiny:

po domluvě